Vesti

Održan Forum gradova i regija "Investiranje u zapadni Balkan - ulaganje u Evropu"

Forum gradova i regija "Ulaganje u zapadni Balkan - ulaganje u Evropu", koji organizuje poljsko Ministarstvo za investicije i ekonomski razvoj, u okviru poljskog predsedavanja u berlinskom procesu, održan je od 4. do 6. juna u Žešovu, Poljska. Domaćini Foruma bili su Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), Udruženje poljskih gradova i Unija provincija Poljske.

Na otvaranju Foruma, predsednica SKGO, gradonačelnica Sombora i potpredsednica NALAS-a, Dušanka Golubović, istakla je da NALAS pozdravlja ovu inicijativu Poljske da se lokalne i regionalne vlade uključe u agendu događaja koji su doveli do Samita o politikama zapadnog Balkana koji će biti održan za četiri nedelje u Poznanju. Ona je dodala da u okviru Berlinskog procesa, potencijal učešća i doprinosa podnacionalnih vlasti još nije adresiran.

“Predstojeći, peti Samit zemalja Zapadnog Balkana u Poznanu, uprkos neizvesnosti o budućnosti Berlinskog procesa, prilika je da se to učini, s obzirom na pozitivno iskustvo koje ima Poljska, kako za vreme predpristupanja, tako i kao nove države članice EU. Postizanje perspektive lokalne uprave u Berlinskom procesu biće zasluga i nasleđe poljskog predsedavanja. Mi, lokalne vlasti iz jugoistočne Evrope, prepoznajemo ovaj doprinos i cenimo ovu inicijativu. “, rekla je predsednica SKGO.

Golubović je naglasila ulogu lokalnih vlasti u efikasnoj implementaciji Regionalnog ekonomskog prostora zapadnog Balkana (MAP REA): "Imajući u vidu NALAS / KDZ anketu i preporuke NALAS-a i skupa u organizaciji Svetske banke “City-to-City Dialogue” koji je nedavno održan u Skoplju, mislim da je sasvim jasno da je ključno pitanje kako uključiti nivo lokalne samouprave kao strateškog aktera u MAP REA. Lokalne vlasti su ključni akteri u pripremi, promovisanju i uspešnom stvaranju politika u koordinaciji sa svim drugim nivoima vlasti - poslovnom zajednicom, akademskom zajednicom i organizacijama civilnog društva - okruženje pogodno za jačanje investicija, stvaranje kvalitetnog rasta, stvaranje radnih mesta i doprinos dobrobiti građana na zapadnom Balkanu".

Forum je zamišljen kao sastanak gradova i opština Zapadnog Balkana i partnera koji učestvuju u Berlinskom procesu, pružajući priliku za komunikaciju sa Evropskom komisijom, Savetom za regionalnu saradnju i Komitetom regiona, kako bi razmotrili podršku Zapadnom Balkanu u procesu evropskih integracija i transformacija.

Očekivanja NALAS-a su da pošalju jasnu poruku sa lokalnog nivoa na Samit o politici Zapadnog Balkana u Poznanju, kako bi se otvorio prostor u okviru Berlinskog procesa da bi se lokalne vlasti čule, konsultovale i uključile. To će pomoći da se prepoznaju i efikasno iskoriste potencijali gradova i opština u okviru MAP REA) i da se konsoliduje i održi dinamika u procesu evropskih integracija.