Vesti

Predstavljena prva serija modela sporazuma o međuopštinskoj saradnji

Stalna konferencija gradova i opština organizovala je 11. juna u Nišu i 12. juna u Novom Sadu, predstavljanje prve serije modela sporazuma o međuopštinskoj saradnji.

Prošlogodišnjim izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, mogućnosti za razvoj međuopštinske saradnje unapređene su uspostavljanjem sistemskog normativnog okvira za nju (čl. 88—88d). SKGO se stoga odlučila da podrži svoje članice da iskoriste ove zakonske mogućnosti, pristupivši izradi niza modela međuopštinskih sporazuma.

Prva serija modela tiče se oblasti inspekcija, pravobranilaštva, lokalnog ombudsmana, energetskog menadžera, ustanova kulture i vanrednih situacija, a predstavljaće je saradnici SKGO: prof. dr Bogoljub Milosavljević (Pravni fakultet Univerziteta Union), Irina Burka Parčetić (gradski pravobranilac Sombora) i Petar Vujadinović (dugogodišnji načelnik GU Užica).

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.