Vesti

Održane obuke „Saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u periodu od 9. maja do 14. juna 2019. godine organizovala je sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“. Obukama su prisustvovali i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Regionalne obuke su realizovane kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Cilj ove obuke je bio osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja. Učesnici su tokom dvodnevne obuke, kroz predavanja i interaktivne radionice, stekli znanja i razmenili iskustva u vezi sa:

  • Pravnim okvirom za osnivanje i rad organizacije civilnog društva;
  • Značajem saradnje organa lokalne samouprave i organizacija civilnog društva;
  • Učešće, organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnom nivou;
  • Organizacijama civilnog društva kao sprovodiocima usluga za javni sektor;
  • Pravnim okvirom za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja;
  • Utvrđivanjem javnog interesa koji se ostvaruje finansiranjem programa udruženja;
  • Sprovođenjem postupka za dodelu sredstava (godišnji plan i kalendar javnih konkursa, kriterijumi za izbor programa, konkurs, komisija za sprovođenje konkursa, postupak odlučivanja); i
  • Korišćenjem sredstava i praćenjem realizacije finansiranih programa (izveštavanje, monitoring, postupanje u slučaju nepravilnosti, i dr.).

Obuke su održane u: Subotici, Vrnjačkoj Banji, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i na Zlatiboru. Od 123 učesnika-predstavnika iz 61 grada, opštine i gradske opštine, 98 je nakon prisustvovanja na dvodnevnoj obuci i uspešno položilo test, čime su ostvarili pravo na sertifikat, koji se evidentira kod Nacionalne akademije za javnu upravu.

Regionalne obuke su se sprovodile u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.