Vesti

Šesti sastanak SKGO Mreže za socijalnu zaštitu


Razgovarali smo o novom strateškom i zakonskom okviru u oblasti socijalne zaštite i mogućim rešenjima za unapređenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou

Šesti sastanak SKGO Mreže za socijalnu zaštitu, održan je 1.jula 2019. godine,  u hotel u u Beogradu. Učesnicima su se obratile dr Jasmina Tanasic, programska direktorka za društveni razvoj, g- Suzana Mišić, pomoćnica  ministra (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - MRZBSP) i Vesna Milosavljević, šefica Odseka za normativne i pravne poslove u oblasti socijalne i porodične zaštite i finansijske podrške porodici sa decom (MRZBSP).

Na sastanku mreže su predstavljeni novi strateski i zakonski okvir u oblasti socijalne zaštite (Nacrt Strategije socijalne zaštite, Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i Nacrt Zakona o socijalnoj karti). Predstavnice ministarstva su tokom rada dale i odgovore i moguća rešenja sa kojima se gradovi i opštine suočavaju,  a odnose se na  obezbeđivanje lokalnih usluga socijalne zaštitite, načina njihovog finansiranja, kao i izazove deinstitucionalizacije.

Dr Jasmina Tanasic iz SKGO je ukazala na potrebu za holističkim pristupom socijalnoj zaštiti, radi obezbeđivanja njene održivosti, a kroz inkluzija pristup, participaciju korisnika, obezbeđivanje multi- sektorskih usluga, posebno naglašavajući važnost međuopštinske saradnje.

Međuopštinska saradnja na planu organizovanja lokalnih socijalnih usluga je način obezbeđivanja veće dostupnosti usluga, većeg obuhvata korisnika, efikasnije, efektivnije socijalne zaštite, uz racionalnije upravljanje resursima.

U  nastavku rada, Predstavnik Transparentnosti Srbije, Rade Đurić, predstavio je Priručnik za socijalne javne nabavke ukazujući na celishodnost uključivanja socijalne komponente kao dodatnog kriterijuma u javnim nabavkama, a radi dostizanja inkluzivnijeg i ravnopravnijeg društva.

 Mirjana Komnenović, savetnica za socijalnu zaštitu SKGO, govorila je o značaju lokalizacije ciljeva održivog razvoja (COR) u svim javim politikama na lokalnom nivou, posebno se osvrćući na socijalnu zaštitu. Predstavljeni su koraci u procesu lokalizacije COR i praktičan značaj njihove implementacije u planska i druga dokumenta na lokalnom nivou.

Na kraju sastanka je predstavljena inicijativa za nastanak fondova za razvoj lokalnih socijalnih usluga, koja je prvi put predstavljena na Odboru SKGO za zdravlje i socijalnu politiku, a koju je formulisao Republičkih zavod za socijalnu zaštitu.

Šesti sastanak SKGO Mreže za socijalnu zaštitu organizovan je u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlade Švajcarske.