Vesti

Dodeljeni sertifikati za eObuku "Sektorski pristup lokalnom ekonomskom razvoju"

Polaznicima e-obuke "Sektorski pristup lokalnom ekonomskom razvoju" dodeljeni su danas sertifikati, a četvoronedeljni trening realizovan je u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU -Druga faza", koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Ambasador Švedske u Srbiji Jan Lundin rekao je da sa SKGO sarađuju od 2001. godine i da im je ta organizacija dugoročni partner, a cilj je bio "jačanje asocijacije i njenih unutrašnjih kapaciteta i organizacije".

"Od 2011. godine smo veći naglasak počeli da stavljamo na pitanje evropskih integracija i pripremu lokalnih samouprava i SKGO za buduće članstvo Srbije u EU", rekao je Lundin i dodao je da je Švedska od tada fokusirala podršku Srbiji na poboljšanje kvaliteta usluga građanima u lokalnim samoupravama, zaštitu životne sredine i jednakost polova.

On je ocenio da je saradnja učinila da se napravi dobar pomak u tim oblastima na lokalnom nivou.

Lundin je istakao da se Švedska od 2016. godine fokusirala na sektor lokalnog ekonomskog razvoja jer ga građani vide kao jedan od ključnih prioriteta, a istovremeno je i značajan uslov na putu priključenja Srbije EU.

"Posle toga smo imali niz aktivnosti koje su za cilj imale poboljšanje investicione klime i bolji ekonomski razvoj", rekao je Lundin.

Regulatorna reforma je, kako je podvukao, rezultirala nizom preporuka za poboljšanje investicione klime, a saradnja će se nastaviti i kada se tekući projekat završi 2020. godine.  

Predstavnik Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Siniša Čađo rekao je da saradnja sa SKGO traje od 2002. godine, a da je dodela sertifikata potvrda da je uspešna, a cilj joj je da se povećavaju kapaciteti kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.

"Uloga lokalne vlasti je da kreira uslove za razvoj biznisa koji otvara nova radna mesta", rekao je Čađo i dodao da "samo u otvorenom dijalogu gradonačelnika i njihovih timova za lokalni ekonomski razvoj mogu se saznati potrebe građana i koje su prepereke za uspešno poslovanje biznisa na njihovoj teritoriji".

Svi koji su, prema njegovim rečima, prošli obuku radiće na privlačenju novih investicija, ali i na održavanju postojećih.

Menadžer Programa "Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU - Druga faza" Vladimir Jovanović, čestitao je učesnicima obuke jer je taj trening od 128 prijavljenih završilo 113 polaznika, iako "takvi elektronski kursevi imaju visok procenat osipanja".

"Obuka je akreditovana i zbog toga će vas neko u vašoj karijeri ocenjivati na osnovu toga što ste završili obuku", rekao je Jovanović i dodao da su programi obuke preuzeti od USAID i da su već bili razvijeni, pa su dodatno usklađeni sa trenutnim okolnostima u Srbiji.