Vesti

Predstavnici SKGO učesnici studijske posete Italiji – Međuopštinska saradnja na italijanski način

Predstavnici SKGO učestvovali su od 8. do 12. jula u studijskoj poseti Italiji, čiji je cilj bio upoznavanje sa načinom uspostavljanja i funkcionisanjem međuopštinske saradnje (MOS) u ovoj državi. Imajući u vidu značajne dosadašnje zajedničke aktivnosti MDULS i SKGO na unapređenju MOS (unapređenje pravnog okvira za MOS u Zakonu o lokalnoj samoupravi, izrada modela sektorskih sporazuma o MOS i modela drugih relevantnih lokalnih akata, konkurs za finanasiranje uspostavljanja i unapređenja MOS i dr.), upoznavanje sa uređenjem i praksom funkcionisanja MOS u zemljama Evropske unije, kao i sa izazovima sa kojima se susreću, doprineće nastavku i intenziviranju ovih aktivnosti u Republici Srbiji.

Studijska poseta obuhvatila je upoznavanje sa pravnim okvirom za uspostavljanje MOS, njenim insitutucionalnim, finansijskim i političkim aspektima, ali sa i praktičnim funkcionisanjem. Učesnike su primili predstavnici regionalnih vlada Toskane i Emilje-Romanje, a posetili su i nekoliko nekoliko unija opština (najzastupljenija forma MOS u Italiji), gde su razgovarali sa zaposlenima u unijama i gradonačelnicima opština ovako udruženih u obavljanju nadležnosti i poslova lokalne samouprave. Dodatno, sa predstavnicima Nacionalne asocijacije italijanskih opština (ANCI) i regionalnih udruženja opština Toskane i Emilje-Romanje razmatrali su njihovu ulogu u razvoju MOS. Emilja-Romanja je region sa najintenzivnijom MOS na nivou cele Italije, dok je Toskana među regionima sa najvećim brojem unija opština. Na sastancima je posebno istaknut značaj ovog vida MOS za društveno-ekonomski razvoj opština koje uspostave ovaj vid saradnje, kao i da finanasijske uštede nisu osnovni motiv, već efektivnost i kvalitet usluga.

Delegaciju Srbije činili su predstavnici MDULS (među njima i dva pomoćnika ministra, sekretar Ministarstva i šef Kabineta ministra), predstavnici SKGO, predstavnik Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i konsultant na projektu. Studijska poseta realizovana je kao jedna od aktivnosti projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019.” koji MDULS sprovodi u partnerstvu sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i SKGO, a podržava ga SDC. Učešće predstavnika SKGO u studijskoj poseti delimično je podržano kroz projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza” koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.