Vesti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme izmena i dopuna zakona kojim se uređuje oblast teritorijalne organizacije Republike Srbije, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 6. do 30. septembra 2019. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, eminentne stručnjake u ovoj oblasti, kao i druge zainteresovane strane da svoje primedbe i predloge dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na e-mail: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

U okviru sprovođenja javne rasprave, u saradnji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština, 25. septembra 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u Centru„Sava“, sala 3/0, biće održan Okrugli sto u okviru koga će predstavnici gradova i opština imati priliku da se upoznaju sa sadržajem nacrta zakona, ali i da upute svoje komentare i predloge.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti Izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu e-uprave.

Više informacija o javnoj raspravi, kao i tekst Nacrta zakona možete naći na linku : http://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/pocinje-javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-teritorijalnoj-organizaciji-republike-srbije/