Vesti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme izmena i dopuna zakona kojim se uređuje oblast teritorijalne organizacije Republike Srbije, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 6. do 30. septembra 2019. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština,  eminentne stručnjake u ovoj oblasti, kao i druge zainteresovane strane da svoje primedbe i predloge dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na e-mail: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova  6.

U okviru javne rasprave biće organizovan Okrugli sto koji će biti održan 25. septembra 2019. godine, u Beogradu.

Više informacija >>>