Vesti

Konferencija „Saradnjom do održivog razvoja - Agenda 2030 – Novi Sad“

Konferencija “Saradnjom do održivog razvoja – Agenda 2030 – Novi Sad” održana je 30.09.2019. godine u Novom Sadu je. Ova konferencija je deo regionalnog projekta „Socijalna prava za osetljive grupe“ (SoRi), Nemačke razvojne saradnje, koji sprovodi GIZ GmbH i njegovih partnera Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu u saradnji sa Pokrajinskim Sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Grada Novog Sada.

Ova aktivnost za cilj ima doprinos senzibilizaciji i podizanju svesti o Agendi 2030 i lokalizaciji ciljeva održivog razvoja (COR), te je namera da se kroz diskusiju sa zainteresovanim stranama napravi osvrt na važne teme u ovoj oblasti (različiti pristupi u sprovođenju i praćenju Agende 2030 i njene lokalizacije) i predstave dobri primeri prakse.

Agenda 2030 UN – Globalna razvojna agenda sadrži 17 ciljeva održivog razvoja, koji su proistekli iz Milenijumskih ciljeva razvoja i koji se međusobno prožimaju kroz sve tri dimenzije održivog razvoja – ekonomsku, ekološku i socijalnu.

Ostvarenje ciljeva održivog razvoja zahteva anagažovanje sva tri nivoa vlasti: globalni, nacionalni i subnacionalni (lokalni). Imajući u vidu da se ostvarenje ciljeva održivog razvoja osnovno događa u lokalnim zajednicama jer su one najbliže građanima, konstatovano je da je potrebno njihovo ugrađivanje u svakodnevne aktivnosti lokalne zajednice i planska dokumenta na nivou jedinica lokalne samouprave.

Učesnicima su se obratili Ljiljana Koković, pomoćnica gradonačelnika Grada Novog Sada, Milena Peralović, menadžerka projekta „Socijalna prava za osetljive grupe“ (SoRi), Dušanka Golubović, predsednica SKGO, Tatijana Grnčarski, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Sanja Stanković, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku Vlade AP Vojvodine.  

Prva panel sesija bila je posvećena multisektorskoj saradnji u ostvarenju ciljeva održivog razvoja i to kroz prikaz strateškog okvira razvoja Grada Novog Sada, uloge organizacija civilnog sektora u sprovođenju i praćenju Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja (COR) i primera dobre prakse iz privatnog sektora u procesu dostizanja COR.

 Druga panel sesija bila je posvećena lokalizaciji Agende 2030 i COR, u okviru koje je diskutovano o primerima dobre prakse u pogledu podizanja svesti o Agendi 2030 i COR, uticaju gradova i opština na COR, te ulozi lokalnih samouprava u pogledu integracije ciljeva održivog razvoja u lokalne strategije.