Vesti

Izabrane OCD u Posebnu radnu grupu za izradu Strategije reforme javne uprave nakon 2021. godine

Na osnovu Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine, Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom donela je Odluku o predlogu organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.

Više na: http://mduls.gov.rs/obavestenja/izabrane-ocd-u-posebnu-radnu-grupu-za-izradu-strategije-reforme-javne-uprave-nakon-2021-godine/?script=lat