Vesti

Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva

Regionalne radionica na temu “Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou” održane su u Zrenjaninu, Beogradu, Nišu i Vrnjačkoj Banji. Prisustvovalo je 143 predstavnika iz 53 jedinice lokalne samouprave (JLS), predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektora za turizam i Sektora za turističku inspekciju, kao i SKGO.

Na skupovima posebna pažnja je posvećena Zakonu o turizmu, Zakonu o ugostiteljstvu sa aspekta poverenih poslova, inspekcijskom nadzoru lokalne samouprave, najavi Priručnika o inspekcijskom nadzoru JLS u oblasti turizma i ugostiteljstva i pripremljenih modela akata.

U delu radionice koji se odnosi na primenu Zakona o turizmu, istaknuto je da JLS, po novom Zakonu, nema obavezu da donosi Program razvoja turizma, ali ako donosi mora da prethodno traži mišljenje nadležnog ministarstva inače se plaća kazna. Program promotivnih delatnosti mora se dostaviti TOS-u na saglasnost, jer se i u ovom slučaju plaća kazna, a lokalna turistička organizacija neće moći da konkuriše za podsticajna sredstva Ministarstva. Po prvi put Zakonom je definisano da JLS može da podnese inicijativu za proglašenje turističkog prostora.

Posebna pažnja posvećena je kategorizaciji ugostiteljskih objekata za koje je zadužena JLS, odnosno greškama koje se prave, dat je detaljan primer kako treba da izgleda dobro rešenje o kategorizaciji, troškovi postupka kategorizacije (Po Zakonu o republičkim administrativnim. taksama, ne mogu se nametati dodatni troškovi za rad komisije JLS i njen izlazak na teren). Rešenje koje donosi JLS važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva. JLS kategoriše sobu, kuću, apartman i objekte seoskog domaćinstva (greška je da se kategoriše studio, studio nije posebna kategorije već je vrsta apartmana).

Nejasnoće su iskazane kada je u pitanju nadležnost određenog organa na kome je obaveza da donese rešenje o paušalnoj boravišnoj taksi fizičkom licu. Boravišna taksa se utvrđuje u zavisnosti od kategorije boravišnog mesta. Navedeni su primeri JLS koje su naplaćivale boravišnu taksu kao da su mesta I i II kategorije, iako nisu kategorisani ili oslobađale od plaćanja boravišne takse neke kategorije ugostitelja koji nisu definisani Zakonom kao izuzeci (ugostitelji mogu biti preduzetnici, pravna i fizička lica).

JLS može da donese poseban akt za odvođenje dima, pare i mirisa samo ako ima lokalnu turističku inspekciju, ali je dužna da pribavi mišljenje Ministarstva TTT – Sektora za turističku inspekciju.

Drugi deo radionice bio je posvećen inspekcijskom nadzoru u oblasti turizma i ugostiteljstva i nadležnosti JLS i veze sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru tj. šta sve može da kontroliše lokalni turistički inspektor (LTI) uključujući i naplatu boravišne takse u svim ugostiteljskim objektima (kategorisanim i nekategorisanim), kao i kontrola radnog vremena. Prava i ovlašćenja LTI definisani su Zakonom. Novina je, između ostalog, mogućnost sastavljanja službene beleške (ranije je bio samo zapisnik). Zapisnikom može da se naloži jedna ili više mera za otklanjanje nepravilnosti (ne podnosi se zahtev sudiji za prekršaj ako nepravilnost ne prelazi 200.000 RSD).

“Provokativna kupovina” traži obezbeđenje sredstava u budžetu, za republičke inspektore u budžetu Republike, za LTI u lokalnom budžetu. Definisane su i službene savetodavne posete, ali ne i kod neregistrovanih privrednih subjekata.

Novina u Zakonu o ugostiteljstvu jeste preduzimanje preventivnih mera. Posebno jeste istaknuta razlika između preventivnih i korektivnih mera.  Posebno je istaknuto da se preventivan inspekcijski nadzor i službene savetodavne posete ne mogu odnositi na neregistrovane subjekte za koje postoji nulta tolerancija. Dužnost je da se nadzirani subjekt obavesti o inspekcijskom nadzoru i elektronskim putem. Postoji mogućnost i bez obaveštenja (ako ugostitelj ne izda račun, nema evidenciju gostiju). Početak inspekcijskog nadzora ima nekoliko koraka: uručenje naloga, ako odbije nalog, pokazivanje i predočavanje sadržine naloga, ako nije izdat nalog, preduzimanje prve radnje inspektora.

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.  

Inspekcijski nadzor JLS.pdf

Inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva.pdf

Zakon o turizmu i ugostiteljstvu.pdf