Vesti

Zajednička radionica sa pilot gradovima Šapcem i Pirotom

Nakon uspešno sprovedene Evropske nedelje mobilnosti u septembru, pilot gradovi na projektu „Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji“, Šabac i Pirot, nastavili su aktivnosti vezane za izradu Planova održive urbane mobilnosti. U cilju podrške ovim aktivnostima, SKGO je organizovala dvodnevnu radionicu (22. i 23. oktobar) kojoj su prisustvovali radni timovi iz oba grada.

Radionica je započela dolaskom Šabačkog tima u Pirot, u radnu posetu. U Pirotu je sprovedena zajednička aktivnost – Walkshop na ulicama Pirota. Ovaj metod podrazumeva obilazak određenih lokacija u gradu, sa diskusijom o pozitivnim i negativnim aspektima u prostoru – saobraćajnim rešenjima, urbanom mobilijaru, pristupačnosti, korisnicima prostora, bezbednosti. Na ovaj način, timovi su obišli uži gradski centar Pirota i dali niz predloga za unapređenje javnih prostora i sadržaja.

Radionica je nastavljena u Nišu, gde su timovi najpre sumirali iskustva vezana za sprovođenje Evropske nedelje mobilnosti. Zatim su oba tima podnela prijavu za nagradu Evropske komisije u sprovođenju ENM, jer su oba grada dobila status „zlatnog učesnika“ samim tim što su organizovali aktivnosti tokom svih sedam dana manifestacije i promovisali trajne mere održive urbane mobilnosti.

Radionica je takođe poslužila za analiziranje sprovedenih anketa građana o stavovima i problemima u saobraćaju. Oba grada su tokom Evropske nedelje mobilnosti sprovela anketu građana i došli su do prvih nalaza koji će moći biti ugrađeni u Planove održive urbane mobilnosti. Osim statističkih podataka i podataka o vidovnoj raspodeli, od građana oba grada pristiglo je puno konkretnih predloga za unapređenje pešačenja i biciklizma. U narednim fazama izrade planova održive urbane mobilnosti, timovi Šapca i Pirota organizovaće radionice za definisanje ciljeva i mera, ponovo uz učešće građana i zainteresovanih strana.

Ovu aktivnost realizovala je SKGO u okviru projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije” koji je deo šire inicijative - regionalnog projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima jugoistočne Evrope – II faza” (SUMSEEC 2), a koji finansira Nemačka tehnička saradnja u okviru otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost (GIZ ORF EE).