Vesti

Održan radni ručak članova Predsedništva SKGO sa predstavnicima Francusko-srpske privredne komore (CCIFS)

U četvrtak 24. oktobra 2019. godine u prostorijama Ambasade Republike Francuske u Beogradu održan je radni ručak članova Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština sa predstavnicima francuskih kompanija - članovima Francusko-srpske privredne komore (CCIFS).

Ručak je otvoren uvodnim izlaganjima Njegove ekselencije Žan-Luja Falkonija, ambasadora Republike Francuske, i Đorđa Staničića, generalnog sekretara SKGO.

Ambasador Falkoni je u svom obraćanju naročito istakao značaj ovog radnog ručka, saopštivši da se radi o prvom sastanku ovog tipa koji Ambasada organizuje u saradnji sa SKGO i CCIF. Naglašavajući odlične odnose koje ambasada ima sa partnerima iz SKGO-a i CCIFS-a, ambasador Falkoni izrazio je nadu da će ova saradnja biti uspešno nastavljena.

Generalni sekretar SKGO, Djordje Staničić, podsetio je prisutne da je ekonomski razvoj na lokalnom nivou jedan od strateških prioriteta SKGO i da naša organizacija kroz redovne aktivnosti, ali i projekte koje sprovodi, zastupa interese svojih članica pred nacionalnim institucijama i promoviše ih i podržava u procesima koji vode ka stvaranju povoljne poslovne klime na lokalnom nivou. Takodje, generalni sekretar je naglasio da nivo ulaganja u Srbiju iz Francuske, prema zvaničnim podacima, raste iz godine u godinu i da je Francuska u prvih deset zemalja sa najvećim neto ulaganjima u Srbiju.

Ovaj radni ručak bio je izvanredna prilika za uspostavljanje kontakata između francuskih kompanija i gradova i opština u Srbiji, kao i za razmatranje potencijala za razvoj i saradnju na lokalnom nivou. Takodje, cilj sastanka  bila je i promocija privrednih potencijala za ulaganje u lokalne samouprave i uspostavljanje kontakata, kako sa francuskim kompanijama koje su već prisutne, tako i sa onima koje su zainteresovane za ulaganje.

Sastanku su prisustvovali predstavnici 16 jedinica lokalne samouprave iz Republike Srbije (članovi Predsedništva SKGO), kao i predstavnici  7 francuskih kompanija (Veolia, Suez, Alstom, Gradient, Sanders, Schneider Electric i Alternative Consulting).