Vesti

Opštine iz Srbije na Evropskoj nedelji gradova i regiona

Evropska nedelja regiona i gradova je četvorodnevna manifestacija koja se održava i organizuje jednom godišnje u Briselu, od strane Evropskog komiteta regiona (CoR) i Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije (DG REGIO), tokom koje službenici iz regionalnih i gradskih uprava, kao i stručnjaci i predstavnici akademske zajednice, mogu razmenjivati iskustva i znanja u oblasti razvoja regiona i gradova. Takođe, predstavlja značajnu platformu za politički dijalog o razvoju kohezione politike EU koja doprinosi podizanju svesti donosioca odluka o činjenici da regioni i gradovi imaju važnu ulogu u oblikovanju politika EU. Evropska nedelja regiona i gradova je najveća javna evropska manifestacija te vrste.

SKGO je u okviru Programa Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza, organizovala studijsku posetu za opštine koje su dobile podršku u oblasti unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou, u periodu 07-09. oktobra 2019. godina

U skladu sa ovogodišnjom temom manifestacije - RAZVOJ REGIONA I GRADOVA, cilj studijske posete je bio umrežavanje, razmena iskustava između predstavnika regionalnih i gradskih vlasti, partnerskih institucija EU, kao i privrednih subjekata, finansijskih institucija, lokalnih i evropskih udruženja. 

Učesnici studijske posete su bili predstavnici grada Kraljeva - Milun Jovanović, član Gradskog veća grada Kraljeva i Marko Živković, savetnik u Služba za upravljanje projektima i lokalno ekonomski razvoj, grada Kragujevca – Nataša Pešić Radosavljević, načelnica Gradske uprave upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj i Zorica Savković, načelnica Odeljenja za lokalno ekonomski razvoj, predstavnici opštine  Bač - Jelena Kovačević, rukovodilac Odeljenja za privredu, poljoprivredu i ekonomski razvoj i Nikola Banjac, saradnik za projektno planiranje u Kancelariji za LER, kao i predstavnici SKGO -generalni sekretar SKGO Djordje Stanicic, kao i predstavnici Sekretarijata SKGO – Aleksandra Vukmirović, šef Službe za evropske integracije i medjunarodnu saradnju, Jelena Mihalović Tanasijević, šefica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, Anita Popović, stručna saradnica za lokalni ekonomski razvoj I Miloš Mucok, Savetnik za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi.  

Prvog dana, delegacija SKGO imala sastanak sa predstavnicima Saveta evropskih opština i regiona - najstarije i najveće asocijacije lokalnih i regionalnih vlasti u Evropi (Council of European Municipalities and Regons – CEMR). U uvodnom obraćanju, Frederik Valije, generalni sekretar CEMR je upoznao delegaciju SKGO sa radom CEMR-a, tematskim oblastima na koje se fokusira, a koje utiču na sve aspekte života evropskih građana, kao i na lokalne i regionalne vlasti koje ih predstavljaju.  predstavnici Sekretarijata CEMR (Karol Tomas, savetnica za upravljanje i institucionalnu saradnju, Marin Godron, saradnik za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i lokalne finansije , Leonardo Ebner, saradnik za zapošljavanje i javne usluge i Olivije Baumar, rukovodilac projekta PLATFORMA) su kroz prezentacije i izlaganja pružili  kratak uvid u sledeće oblasti rada/teme: promocija LS u Evropi, socijalna, ekonomska i teritorijalna kohezija u Evropi, digitalizacija na lokalnom i regionalnom nivou i pružanja usluga od javnog interesa u Evropi, kao i o PLATFORMI lokalnih i regionalnih internacionalnih pitanja kroz decentralizovanu saradnju i dobru susedsku politiku Evrope

Na poziv generalnog sekretara Evropskog centra poslodavaca i preduzeća koji pruža javne usluge i usluge od opšteg interesa (CEEP) održan je sastanak u prostorijama ove organizacije u Briselu sa predstavnicima SKGO. U ime SKGO sastanku su prisustvovali Djordje Staničić, Aleksandra Vukmirović, i Miloš Mucok. Na sastanku se razmatrala moguća saradnja izmedju CEEP i SKGO. Na početku sastanka g-đa Valerija Ronziti, generalni sekretar, predstavila je aktivnosti CEEP koje ova organizacija obavlja kroz svoja tri odbora: odbor za javne usluge, odbor za socijalnu politiku i odbor za održivi razvoj. Radi se o medjusektorskoj organizaciji koja za svoje članove pruža “usluge po meri”.

Na sastanku je naročito bilo reči o mogućnostima koje bi SKGO imala kao članica ove organizacije, kao što su partnerstvo u sprovodjenja projekata, korišćenje “usluga po meri” i dr. Razgovaralo se i o ulozi CEEP u evropskom međusektorskom socijalnom dijalogu u kome se pojavljuje kao predstavnik poslodavaca pružaoca javnih usluga. Predstavnici SKGO su tom prilikom ukazali na novu funkciju SKGO kao predstavnika poslodavaca u ovom slučaju jedinica lokalne samouprave i mogućnostima saradnje u toj oblasti.

Tokom dvodnevnog boravka u Briselu, učesnici su imali prilike da prisustvuju različitim sesijama u okviru događaja „Evropska nedelja regiona i gradova“ , a neke od značajnijih koje su ostavile utisak su: Lansiranje regionalnog Indeksa konkurentnosti 2019. godine, Uloga regiona u promociji digitalne transformacije MSP; Regionalna inovacija i geografska dimenzija poslovanja, Tranzicija cirkularne ekonomije u regionima i gradovima Evrope, Urbane politike i lokalne strategije ekonomskog razvoja u novoj finansijskoj perspektivi, Kako urbane politike mogu privući i povećati priliv investicija, Fondovi EU, Povećanje atraktivnosti ruralnih gradova za mlade kao i Teritorijalno upravljanje kao šansa za razvoj Zapadnog Balkana. Pored sesija, predstavnici gradova i opština su imali prilike i da podele promotivne materijale iz svoje lokalne samouprave, kao i da razmene kontakte sa učesnicima iz drugih gradova i opština.