Vesti

Održan sastanak Mreže načelnika odeljenja za urbanizam

Jedanaesti sastanak Mreže načelnika odeljenja za urbanizam održan je 29. oktobra 2019. godine u Beogradu, uz prisustvovo 80 predstavnika iz oko 50 gradova i opština. Sastanku su takođe prisustvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva i infrastrukture i Republičkog geodetskog zavoda.

Načelnici odeljenja za urbanizam i rukovodioci službi još jednom su upoznati sa statusom projekta „Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“ a zatim se diskutovalo o nacrtu Zakona o adresnom registru i registru prostornih jedinica, čija je javna rasprava upravo završena. Očekuje se da će ovim propisom konačno biti utvrđena procedura za promenu granice naseljenog mesta, koja do sada nija bila utvrđena. Takođe, očekuje se da će organi opštinske uprave dobiti nadležnost za praćenje i održavanje uličnog sistema. Prisutni članovi mreže su upoznali predstavnike RGZ sa primerima iz prakse.

Predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture su upoznali članove Mreže sa aktuelnostima u sektoru za prostorno i urbanističko planiranje. U toku je priprema Pravilnika o klasifikaciji simbola za izradu urbanističkih planova, kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije integralnog održivog urbanog razvoja. Predstavnici opština i gradova su pozvani da dostave informacije o aktivnostima koje planiraju u narednom periodu a koje mogu biti sastavni deo ovog Akcionog plana.

Stalna konferencija gradova i opština je izradila Analizu primene Modela odluka iz člana 61 Zakona o stanovanju i izgradnji. Ovu analizu je predstavio saradnik SKGO, Bojan Gajić. Analiza se zasniva na rezultatima upitnika koji je sproveden tokom leta, a na koji je odgovorilo oko 80 JLS. Rezultati ovog istraživanja su pokazali da je ogroman broj JLS upoznat sa mogućnošću bespovratnog sufinansiranja radova na održavanju stambenih zgrada, ali da postoje ozbiljne prepreke da se ova mogućnost primeni. Neke od prepreka su: nedovoljna sredstva u budžetima, nepostojanje tehničke dokumentacije, nezainteresovanost stambenih zajednica i nedovoljna raspoloživost građevinske operative. Procedura je takođe prilično komplikovana. Međutim, na sastanku Mreže prikazano je nekoliko dobrih primera iz prakse, iz Pirota, Kraljeva i Užica. Ministarstvu će biti predočene preporuke za unapređenje primene ovih modela.

Na sastanku Mreže održana je i panel diskusija o izradi urbanističkih planova za podstandardna romska naselja. U okviru projekta „EU podrška inkluziji Roma“ koji sprovodi SKGO izrađeno je 11 urbanističkih planova za Romska naselja. Neki od učesnika u izradi ovih planova su podelili svoja iskustva u izradi planova i to: Dejan Maranović iz opštinske uprave Kučevo, Tatjana Zdravković iz JP urbanizam i izgradnja  Leskovac, koordinatori za inkluziju Roma iz Vrnjačke Banje i Sombora Dejan Pavlović i Aleksandar Radulović, kao i Velinka Nešić iz JKP Prostor iz Sombora. Bilo je reči o izazovima tokom celokupnog procesa, ali i o pozitvnim ishodima i naučenim lekcijama. Najviše reči je, naravno, bilo o uključivanju građana, na čemu se tokom celog procesa, najviše insistiralo.

Sastanak Mreže načelnika odeljenja za urbanizam se organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.