Vesti

Radionica o metodologiji za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana

Dvodnevna radionica za razmenu iskustava (Peer-to-Peer Workshop) „Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana“, organizovana je 17. i 18. oktobra 2019. godine u Beogradu.

Razvoj lokalne antikorupcijske politike u Srbiji je u poslednjih nekoliko godina aktuelizovan, pre svega, kroz Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije iz 2013. godine, a zatim i Akcioni plan za pregovaranje Srbije sa Evropskom unijom za Poglavlje 23 iz juna 2016. godine. Ova dva dokumenta su za jedinice lokalne samouprave (JLS) u Srbiji predvidela obavezu usvajanja lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i formiranja tela za nadzor nad njihovom primenom. SKGO je jedan od partnera u ovom procesu od samog početka, od podrške razvoju Modela LAP-a Agencije za borbu protiv korupcije, na osnovu kojeg se ovi planovi usvajaju, do gore pomenutog četvorogodišnjeg projekta, koji, između ostalog, dodeljuje pakete podrške JLS za usvajanje i sprovođenje LAP-a, kao i formiranje lokalnih tela za nadzor nad njihovom primenom, u vezi sa čijim izborom i radom je izrađeno i nekoliko modela akata.

Agencija za borbu protiv korupcije će u narednom periodu jedinicama lokalnih samouprava preporučiti metodologiju za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana, koju lokalna tela za nadzor mogu koristiti u svom radu. Ova metodologija je izrađena uz podršku USAID Projekta za odgovornu vlast.

Cilj radionice bio je predstavljanje i testiranje metodologije putem simulacije postupka praćenja i izveštavanja o realizaciji jedne od mera iz LAP-a, kao i razmena iskustava i mišljenja o ovoj temi između JLS koje su formirale lokalna tela za nadzor u skladu s Modelom Agencije i korisnica pomenutih paketa podrške kojima formiranje i početak rada ovih tela tek predstoji.

Radionici su prisustvovali predstavnici Šapca, Plandišta, Sombora, Dimitrovgrada, Užica, Medveđe, Boljevca i Subotice, kao i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije.

Nakon predstavljanja Nacrta metodologije, tokom diskusije, simulacije postupka praćenja i izveštavanja i razmene iskustava o dosadašnjem radu već formiranih lokalnih tela za nadzor, učesnici radionice izneli su dragocene komentare i sugestije koje će Agencija inkorporirati u finalnu verziju Metodologije, a koju će u narednom periodu preporučiti jedinicama lokalne samouprave, kako bi postupak nadzora bio ujednačen i što efikasniji i kvalitetniji.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji se realizuje preko programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.