Vesti

Drugi sastanak radne grupe SKGO za održivu urbanu mobilnost

Drugi sastanak Radne grupe SKGO za održivu urbanu mobilnost održan je 20. novembra 2019. godine u Beogradu. Radna grupa za urbanu mobilnost  je formirana od strane dva odbora SKGO: Odbora  za životnu sredinu i vanredne situacije i Odbora za urbanizam i stanovanje, u martu ove godine.

Na drugom sastanku radne grupe učestvovali su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, predstavnici gradova i opština Beograd, Stari Grad, Kruševac, Šabac, Vrbas, eksperti Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i konsultanti iz preduzeća CEP.

Na sastanku Radne grupe još jednom su sumirana iskustva gradova u organizaciji Evropske nedelje mobilnosti. Svoja iskustva ovoga puta su preneli predstavnici Šapca, Vrbasa i Kruševca. Opšti je zaključak da su gradovi i opštine ove godine veoma ozbiljno pristupili organizaciji manifestacije, o čemu svedoče i rezultati, kao i činjenica da ove godine iz Srbije postoje 4 zlatna učesnika prijavljena za nagradu Evropske komisije. Pozitivno je ocenjen doprinos lokalnih Saveta za bezbednost saobraćaja i njihova finansijska podrška manifestaciji. Jedan od zaključaka diskusije  je da je za obeležavanje ENM neophodna ozbiljna priprema, angažovanje koordinacinog tima i sredstva u budžetu. Zaključeno je da bi Stalna konferencija gradova i opština u narednom periodu trebalo da ostvari saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja u cilju upoznavanja sa aktivnostima u lokalnim samoupravama u domenu održive urbane mobilnosti.

Članovi Radne grupe dobili su priliku da od strane radnog tima za izradu Plana održive urbane mobilnosti grada Beograda čuju koje su osnovne mere predložene za ostvarivanje ciljeva ovog plana. Izuzetno je važno da se aktivnosti na izradi POUM grada Beograda prenesu i na druge gradove u Srbiji, imajući u vidu položaj i značaj glavnog grada. Predstavnik Sekretarijata za saobraćaj gradske uprave grada Beograda je upoznao članove Radne grupe sa inicijativama za izmenu propisa koje će ovaj Sekretarijat uputiti nadležnim ministarstvima u cilju unapređenja položaja biciklista u gradu Beogradu. Članovi Radne grupe iskazali su spremnost da podrže sve ove inicijative, imajući u vidu da bi one išle u prilog realizaciji mera održive urbane mobilnosti u svim gradovima u Srbiji. Pored inicijativa za izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja, u narednom periodu biće prikupljene i inicijative za izmenu drugih propisa kojima se može doprineti ostvarivanju ciljeva održive urbane mobilnosti.

Članovi Radne grupe usvojili su predlog sadržaja dokumenta praktične politike u oblasti održive urbane mobilnosti. Dokument sa radnim nazivom „Smernice za dalju promociju koncepta održive urbane mobilnosti među članicama SKGO“ će se izrađivati u naredna dva meseca kako bi bio predstavljen narednom sazivu Predsedništva SKGO početkom 2020. godine.

Ovu aktivnost realizuje SKGO u okviru projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije” koji je deo šire inicijative - regionalnog projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima jugoistočne Evrope – II faza” (SUMSEEC 2), a koji finansira Nemačka tehnička saradnja u okviru otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost (GIZ ORF EE).