Vesti

Ružić: Međuopštinskom saradnjom do lakšeg rešavanja problema

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas da je međuopštinska saradnja važna za jačanje kapaciteta JLS i unapređenje usluga za građane I Pozivao opštine da iskoriste mogućnosti i povežu se u svim poslovima za koje postoji potreba za njihovo unapređenje.

On je na 47. Skupštini SKGO istakao da se lokalne samouprave u Srbiji suočavaju sa mnogim izazovima, kao što je nedostatak stručnih kadrova i finansijskih sredstava.

„Najefikasniji način za prevazilaženje ovih problema je da jedinice lokalne samouprave udružuju svoje kapacitete čime stvaraju potrebne uslove za zakonito, kvalitetno i efikasno izvršavanje poslova lokalnih samouprava“, rekao je on.

Dodao je da je Ministarstvo je u saradnji sa SKGO iniciralo i pripremilo izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnoj upravi.

Ovim izmenama zakona je, kako dodaje, prošle godine, zaokružen pravni okvir za zajedničko obavljanje svih poslova jedinice lokalne samouprave.

Više na: http://mduls.gov.rs/saopstenja/ruzic-medjuopstinskom-saradnjom-do-lakseg-resavanja-problema/?script=lat