Vesti

Stručno usavršavanje administracije u 2019. godini

Zaposleni u administraciji, kroz programe Nacionalne akademije za javnu upravu, uče kako da pružaju usluge građanima, sprovode propise, kako da rade u timovima, komuniciraju sa javnostima, vode podatke, pišu strategije i programe za kreiranje javnih politika i kako da savladaju druge veštine neophodne za rad u javnoj upravi.

Tokom 2019. godine, Akademija je realizovala ukupno 359 obuka za 6.357 zaposlenih u javnoj upravi. U jedinicama lokalne samouprave organizovano je 104 obuke za 1.686 polaznika. Na skali od 1 od 4, primenjivost stečenih znanja ocenjena je sa 3,54, dok je opšta ocena obuka na zavidnom nivou sa visokom ocenom 3,75, na skali od 1 do 4.

Evaluacija realizovanih obuka pokazuje da su polaznici generalno zadovoljni i da izražavaju potrebu za daljim stručnim usavršavanjem kroz organizovane programe Nacionalne akademije. Obuke, sprovedene u 2019. godini, ispunile su 77,9% očekivanja zaposlenih u državnim organima i u jedinicama lokalne samouprave.

Više na: https://www.napa.gov.rs/vest/1617/strucno-usavrsavanje-administracije-u-2019-godini.php