Vesti

Usvojeni programi stručnog usavršavanja za 2020. godinu

Vlada Republike Srbije, na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, na sednici održanoj 26. decembra 2019. godine usvojila je programe obuke za zaposlene u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave za 2020. godinu, i to:

  • Opšti program obuke državnih službenika za 2020. godinu, koji obuhvata Uvodni program obuke i Program kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika u državnim organima;
  • Program obuke rukovodilaca u državnim organima za 2020. godinu;
  • Opšti program obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, koji obuhvata Uvodni program obuke i Program kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave (Opšti program kontinuiranog stručnog usavršavanja i Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja);
  • Program obuke rukovodilaca u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu.

Ovi programi obuke, između ostalog, imaju za cilj obezbeđivanje uslova za ostvarivanje kontinuiranog procesa izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje reformskih procesa u različitim oblastima u kojima državni organi i organ jedinica lokalne samouprave ostvaruju svoju nadležnost.

Više na: http://mduls.gov.rs/obavestenja/svojeni-programi-strucnog-usavrsavanja-za-2020-godinu/?script=lat