Vesti

SKGO priprema smernice za afirmaciju koncepta urbane mobilnosti

Finalizacija dokumenta praktične politike „Smernice za dalju afirmaciju koncepta održive urbane mobilnosti među članicama SKGO“, bila je tema trećeg sastanka Radne grupe SKGO za održivu urbanu mobilnost koji je održan je u Šapcu 6. i 7. februara. Smernice za dalju afirmaciju koncepta održive urbane mobilnosti (OUM)  među članicama SKGO sadrže osnovne informacije o pojmu i svrsi Planova  održive urbane mobilnosti, pravnom i strateškom okviru u Evropskoj uniji  i Srbiji, kao i primere dobre prakse iz Srbije. Osnovni deo dokumenta  činiće preporuke za delovanje ka nacionalnom i lokalnom nivou kao i  preporuke za aktivnosti SKGO.

Na sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe: članovi resornih odbora SKGO za urbanizam i stanovanje, kao i za zaštitu životne sredine i vanredne situacije, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, grada Beograda, kao i lokalni eksperti iz Vrbasa, Šapca i Kruševca.

Ovom prilikom je dogovoreno da će u dokument ući preporuka da Radna grupa nastavi sa radom i nakon usvajanja dokumenta od strane Predsedništva SKGO, upravo sa zadatkom da prati realizaciju sprovođenja i dalje usmerava stručnu službu SKGO u aktivnostima vezanim za održivu urbanu mobilnost.

Ovu aktivnost SKGO je realizovao u okviru projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije”, koji je deo je šire inicijative - regionalnog projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima jugoistočne Evrope – II faza” (SUMSEEC 2), a koji finansira Nemačka tehnička saradnja u okviru otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost (GIZ ORF EE).