Vesti

Planiranje ciklusa stručnog usavršavanja za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Savet Evrope u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ pripremio je brošuru „Planiranje ciklusa stručnog usavršavanja za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave“. Izdanje je namenjeno zaposlenima u lokalnim upravama koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima, pružajući im sažet prikaz ciklusa stručnog usavršavanja, od utvrđivanja potreba, preko planiranja i pripreme Posebnog programa SU i sprovođenja programa obuka, do vrednovanja i ocenjivanja efekata.

Od stupanja na snagu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 2016. godine, došlo je do značajnih promena u uspostavljanju i razvoju sistema stručnog usavršavanja na lokalnom nivou. Samim tim, neophodna je dalja podrška, kako u jačanju različitih funkcija sistema upravljanja ljudskim resursima, tako naročito u oblasti stručnog usavršavanja.

Kao jednu od ključnih aktivnosti, projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ podržavaće u narednih godinu dana 50 pilot opštinskih i gradskih uprava kroz tehničku podršku u izradi Posebnog programa i Objedinjenog godišnjeg plana SU zaposlenih u LS, kroz direktnu ekspertsku podršku u cilju uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja. Takođe, jedna od osnovnih ideja Projekta je podrška uspostavljanju integrisanog nacionalnog sistema stručnog usavršavanja zasnovanog na zajedničkom okviru i evropskim standardima dobrog upravljanja na lokalnom nivou, kao preduslova za uspostavljanje dobre uprave i poboljšanje kvaliteta usluga usmerenih ka građanima.

Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, sprovodi ga Savet Evrope u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Preuzmite brošuru >>>