Vesti

U susret lokalnim izborima 2020.

Stalna konferencija gradova i opština organizovala je 28. februara seminar na temu „U susret lokalnim izborima 2020“. Seminar je bio bio namenjen sekretarima izbornih u lokalnim samoupravama, a za cilj je imao unapređenje znanja i boljeg razumevanja zakonodavnog okvira izbornog procesa kao i sam proces izbora.

Milan Čuljković (sekretar odbora, služba Narodne skupština Republike Srbije) je u prvoj sesiji govorio o organima za sprovođenje izbora, kandidovanju i utvrđivanju izborne liste i pripremi izbornog materijala, dok je u drugoj sesiji predstavljen izborni dan (glasanje; utvrđivanje i obrada rezultata izbora; raspodela i dodela mandata; istovremeno održavanje lokalnih i parlamentarnih izbora). U trećoj i poslednjoj sesiji na seminaru predstavljena je uloga medija u izbornog procesu i predizborna tišina, a bilo je reči i o finansiranju političkih aktivnosti, o čemu je govorio Bojan Klačar (izvršni direktor, Centar za slobodne izbore i demokratiju).

Da bi se dodatno pružila podrška gradovima i opštinama, Stalna konferencija gradova i opština priprema i dopunjeno izdanje priručnika za sprovođenje lokalnih izbora, koji će biti dostupan svim lokalnim vlastima u zemlji.

Podsećanja radi, Stalna konferencija gradova i opština se od 2015. godine bavi aktivnostima usmerenim na unapređenje kvaliteta izbornog procesa na lokalnom nivou. Aktivnosti u ovoj oblasti otpočete su izradom „Priručnika za sprovođenje lokalnih izbora“, koji je objavljen pred raspisivanje lokalnih izbora koji su 24. aprila 2016. godine održani u 156 gradova, opština i gradskih opština. SKGO je okupila autorski tim sastavljen od vodećih stručnjaka u ovoj oblasti, na čelu s prof. dr Milanom Jovanovićem sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.