Vesti

Konstituisano Predsedništvo SKGO

Nakon redovnih izbora za organe SKGO organizovanih na 47. skupštini u decembru 2019, 27. februara 2020. godine održana je Prva, konstitutivna sednica Predsedništva SKGO u novom sazivu. Članovi Predsedništva su: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Smederevska Palanka, Kruševac, Leskovac, Subotica, Surdulica, Zrenjanin, Sombor, Odžaci, Beočin, Kraljevo, Užice, Loznica, Vrnjačka Banja, Smederevo, Medijana (Niš), Pirot, Svrljig, Savski Venac (Beograd) i Vračar (Beograd), a organizacijom i u narednom mandatu predsedava grad Sombor.

Nakon konstituisanja Predsedništva SKGO, verifikovan je zapisnik sa Skupštine SKGO i usvojen zapisnik sa Desete sednice Predsedništva, zatim je generalni sekretar SKGO predstavio najvažnije aktivnosti koje su obeležile period između dve sednice Predsedništva, dok je zamenik generalnog sekretara za zastupanje predstavio ključne aktivnosti koje su realizovane tokom 2019. godine. Predsedništvo je upoznato i o planiranim aktivnostima za 2020. godinu u oblasti zastupanja interesa članstva i unapređenja kapaciteta članstva.

Članovi Predsedništva informisani su o usvojenoj inicijativi koju je Predsedništvo SKGO razmatralo i usvojilo na Trećoj sednici održanoj 27. juna 2018. godine. Navedena inicijativa je delimično usvojena, tako što je usvojenim izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, izmenjen i dopunjen član 189. Zakona, u smislu da je omogućeno da JLS u svojim budžetima može da opredeli sredstva za prevoz učenika srednjih škola i učenika koji pohađaju nastavu u dualnom obrazovanju koji imaju prebivalište na teritoriji JLS na udaljenosti većoj od 4km od škole, odnosno od poslodavca. Takođe, Predsedništvo je odlučilo i da se obnovi Inicijativa za zakonsko regulisanje podsticajnih mera za talentovane učenike i studente, kao i nastavnike i profesore na lokalnom nivou.

Predsedništvo je razmatralo predloge za izmenu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, sa posebnim osvrtom na naknadu za promenu namene poljoprivrednog zemljišta, naknadu za vode, naknadu za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina, naknadu za korišćenje javnih površina, naknadu za korišćenje prirodnog lekovitog faktora, naknadu za zagađivanje životne sredine i naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine.    

Imajući u vidu da, lokalne samouprave imaju velike materijalne izdatke povodom isplata naknada za ujede napuštenih pasa, posebno interesovanje izazvala je inicijativa za rešavanje pitanja napuštenih pasa i mačaka. S tim u vezi, Predsedništvo je upoznato sa aktivnostima SKGO u periodu od 2014-2019. godine, a zatim je razmatralo predloge mogućih mera koje bi bile obuhvaćene strategijom za rešavanje problema napuštenih pasa i mačaka.

U okviru međunarodne saradnje predstavnici lokalne samouprave upoznati su sa održavanjem Generalne skupštine NALAS koja će ove godine biti održana u Moldaviji, kao i o odlaganju imenovanja delegacije SKGO u Političkom komitetu Saveta evropskih opština i regiona.

Predsedništvo je usvojilo Odluku o imenovanju članova odbora SKGO, kao i Odluku o formiranju dve nove mreže SKGO: Mreže za internu reviziju i Mreže za e-upravu.

 Sastanak je završen informacijom da je Evropska komisija imenovala SKGO kao nacionalnog koordinatora za Srbiju za Evropsku nedelju mobilnosti, što predstavlja veliko priznanje za organizaciju.