Vesti

Studenti FPN-a u poseti SKGO

Beograd, 9. mart 20120.

Danas su studenti treće godine Fakulteta političkih nauka posetili Stalnu konferenciju gradova i opština, kako bi svoje znanje o lokalnoj samoupravi proširili praktičnim primerima iz rada naše organizacije.

Predstavljajući naš rad, generalni sekretar SKGO, Đorđe Staničić, istakao je da je SKGO organizacija sa tradicijom dugom skoro 70 godina i velikim iskustvom u zastupanju potreba lokalnih vlasti. „Zadovoljstvo nam je što ste danas ovde sa nama, i da imate priliku da kroz razmenu iskustva sa zaposlenima u SKGO steknete bolju sliku o sistemu lokalne samouprave i okolnostima u kojima ona funkcioniše i radi“.

Nikola Tarbuk, zamenik generalnog sekretara za zastupanje interesa članica govorio je o unutrašnjoj organizaciji SKGO, predstavljajući naš posao u polju zastupanja, pružanja usluga, međunarodnoj saradnji i informisanju članica i šire javnosti o značaju i ulozi koju lokalna samouprava ima u životu svih građana. „Svako od nas se svakodnevno susreće sa uslugama koje lokalne samouprave pružaju građanima, a da možda toga nismo ni svesni. Reč je dakle, recimo, o organizaciji gradskog saobraćaja, komunalnim i mnogim drugim uslugama koje lokalne vlasti svakodnevno „isporučuju“ svojim građanima“, istakao je Tarbuk. Naš posao ovde u SKGO ogleda se u tome da lokalnim vlastima pomognemo da te usluge pruže na što kvalitetniji i efikasniji način, vodeći računa i o tome da utičemo na promenu zakonskih i podzakonskih rešenja onda kada je to potrebno, istakao je Tarbuk.

U daljem toku ove posete, studenti su, postavljajući pitanja kroz otvoreni dijalog dobili odgovore na pitanja koje se odnose na način konsultacija i saradnje sa centralnim vlastima u procesu izmena i dopuna zakonskih rešenja, ali i na pitanja koja se odnose na oblast zaštite životne sredine i obavezama koje naša zemlja ima u ovoj oblasti tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji.