Vesti

Produžen rok za prijavu na Javni poziv Zaštitnika građana

Rok za prijavu na Javni poziv Zaštitnika građana za dodelu nagrada jedinicama lokalne samouprave koje su u prethodnoj kalendarskoj godini najviše doprinele razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, produžen je zbog novonastalih okolnosti i uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji do 30. aprila 2020. godine.

U dopisu koji je danas upućen opštinama, gradovima i gradskim opštinama Zaštitnik građana je pozvao jedinice lokalne samouprave da podnesu prijavu na Javni poziv i na taj način prikažu i promovišu primere dobre prakse u razvoju pristupačnosti na svojoj teritoriji.

Zaštitnik građana podseća da je nagrada za pristupačnost nastala kao izraz potrebe da se u nastojanjima da se postigne inkluzivnije društvo u Srbiji ukaže na iskorake pojedinaca i/ili institucija u kreiranju primera dobre prakse koji doprinose kvalitetu života, služe kao model, inspiracija i ideja za sve i kao takvi su veoma značajni za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Istovremeno, nagrada ima za cilј da kontinuirano utiče na podizanje svesti i pošalјe snažnu poruku o važnosti pristupačnosti. U cilјu razvoja pristupačnosti u Republici Srbiji i promovisanja primera dobre prakse, Zaštitnik građana je i ove godine, u saradnji sa Timom za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština, po četvrti put zaredom, raspisao Javni poziv.

Javni poziv

Prijavni formular