Vesti

Dušanka Golubović imenovana za prvu potpredsednicu NALAS-a

Zbog kontinuiranih ograničenja održavanja većih sastanaka i globalnih mera preventivnog zatvaranja usled evolucije COVID 19 pandemije, 15. Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) organizovana je u onlajn formatu, u periodu od 27. do 30. aprila 2020. Dvadeset sedam od ukupno trideset jednog delegata Generalne skupštine NALAS-a dalo je svoje glasove.

Tokom 15. Generalne skupštine jednoglasno su donete sledeće odluke:

  • Emanuil Manolov, predsednik opštine Pavlikeni, koji je predstavljao asocijaciju lokalnih samouprava NAMRB  (Bugarska), je novi predsednik NALAS-a. Uporedo sa novim predsednikom, NALAS je inaugurisao tri potpredsednika: Dušanka Golubović, gradonačelnica Sombora i predsednica SKGO je postala prva potpredsednica NALAS-a, Lokman Cagirci, predsednik opštine Bahcilar, MMU (Turska) je postao drugi potpredsednik NALAS-a, dok je Veselin Grbović, gradonačelnik Nikšića postao treći potpredsednik NALAS-a. Navedene odluke u skladu su sa sistemom rotacionog predsedavanja koji je NALAS uveo 2011. godine.
  • Uz opštu saglasnost delegata Generalne skupštine, Asocijacija lokalne autonomije Albanije dobila je status pridružene članice NALAS-a, počevši od 1. maja 2020. godine. Skupština je takođe odobrila predlog CLO (Komitet oficira za vezu NALAS) za reviziju statusa Asocijacije albanskih opština (AAM) i promenila trenutno punopravno članstvo u pridruženo članstvo (na snazi od 1. januara 2021. godine).
  • Godišnja aktivnost i finansijski izveštaji za 2019. godinu su odobreni, uključujući Izveštaj revizije Granta Torntona za 2019. godinu.
  • Delegati Generalne skupštine odobrili su Plan rada i budžet NALAS-a za 2020. godinu.

Na NALAS-ovoj Generalnoj Skupštini SKGO su predstavljali delegati Dušanka Golubović (gradonačelnica Sombora, predsednica SKGO i potpredsednica NALAS-a) i Boban Đurović (predsednik opštine Vrnjačka Banja).

Neposredno pre održavanja Skupštine, održan je i sastanak Komiteta oficira za vezu NALAS 8. aprila 2020. godine. Imajući u vidu zdravstvenu krizu u pogledu pandemije COVID 19, sastanak je održan onlajn, a glasanje obavljeno elektronskim putem u periodu od 6. do 10. aprila 2020. godine. Komitet odobrava sve nacrte odluka za zasedanje Generalne skupštine. Osim toga, Komitet CLO je dao saglasnost da se Generalna skupština za 2020. godinu održi putem onlajn upitnika u periodu od 27. do 30. aprila 2020 godine, te da se na njoj donesu odluke samo o statutarnim pitanjima, dok bi se tematska pitanja razmatrala kada se steknu uslovi za održavanje redovnog zasedanja.

Za više informacija, možete se obratiti SKGO oficiru za vezu u Komitetu NALAS, Aleksandri Vukmirović, šefici Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO (e-mail: aleksandra.vukmirovic@skgo.org ) i Bosku Nenadoviću, saradniku za međunarodnu saradnju SKGO i NALAS Knowledge Manager asistentu.

Vebsajt NALAS-a: http://www.nalas.eu/News/XVGA