Vesti

Podsticanje učešća građana kao osnova dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Primena principa učešća građana bila  je glavna tema četvrtog po redu treninga za kontakt osobe za dobro  upravljanje koji je održan od 26. do 28. februara 2020. godine u  Vrnjačkoj Banji. Obuku uz podršku Vlade Švajcarske sprovodi program  SWISS PRO u cilju izgradnje kapaciteta lokalnih samouprava.   

Na treningu su učestvovali  predstavnice i predstavnici 30 lokalnih samouprava, a obuci je doprinela  i Milena Nedeljkov, predstavnica Кancelarije za saradnju sa civilnim  društvom. Ona je predstavila ulogu organizacija civilnog društva u  procesu donošenja propisa i mehanizme njihovog učešća. Posebno su  predstavljene Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u  radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta,  odnosno predloga propisa i načini na koje Кancelarije za saradnju sa  civilnim društvom pruža podršku državnim organima za uključivanje u rad  radnih grupa i drugih savetodavnih tela.

Učesnici treninga su diskutovali i o konkretnim primerima i dilemama  koje se tiču primene princip učešća građana u procesu odlučivanja i  doprinosu participativne demokratije predstavničkoj. Radionica je bila  posvećena i pristupu, normativnom okviru, praksi, instrumentima i izazovima u učešću građana bez prava odlučivanja („meko učešće“), kao i  učešću sa pravom odlučivanja („čvrsto učešće“). Tokom treninga su  unapređena i znanja o građanskom aktivizmu i praksi participativnog  budžetiranja u lokalnim samoupravama.

Trening je deo šire podrške kojom Vlada Švajcarske kroz program Swiss  PRO podržava opštine i gradove da stvore osnove za unapređenje  upravljanja i postupanja javnog sektora na lokalnom nivou. Podrška  lokalnim samoupravama obuhvata i uvođenje i unapređenja e-Uprave i pružanja e-Usluga građanima i privredi, prilagođavanje lokalnih propisa  novim zakonima, kao i e-obuke i radionice razmene iskustava koje Swiss  PRO sprovodi u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.