Vesti

Nova aplikacija za praćenje napretka u reformi javne uprave

Brojni podaci o reformi javne uprave u Srbiji sada su dostupni  na jednom mestu. Od sredine aprila 2020. godine aktivna je aplikacija za  praćenje napretka u reformi javne uprave. Aplikaciju je razvilo  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku projekta EU  za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora. 

Aplikacija za praćenje i izveštavanje je inovativni alat koji ima za cilj da praćenje reforme javne uprave učini efikasnijim, pristupačnijim,  transparentnijim i participativnim, da olakša analizu podataka i  interakcije, i na taj način omogući donošenje odluka zasnovanih na  široko dostupnim dokazima.

Aplikacija nudi vizuelne prezentacije statusa sprovođenja aktivnosti i  rezultata definisanih Akcionim planom za reformu javne uprave od 2018.  godine, koristeći podatke u realnom vremenu. Osim vizuelnog prikaza  podataka, korisnicima je omogućeno da prikaze filtriraju prema ciljevima, merama, aktivnostima, institucijama, periodima izveštavanja i  finansijskim resursima koji su planirani i utrošeni.

Aplikacija  za praćenje i izveštavanje je još jedna važna kontrolna tačka –  omogućava transparentno praćenje reformi u realnom vremenu i istovremeno  služi kao alat za upravljanje rizikom kako bi se izbegla kašnjenja u  implementaciji aktivnosti. Pozivam sve zainteresovane da posete  veb-stranicu, pogledaju dostupne podatke i daju nam povratne informacije  o sadržaju, načinu na koji je sadržaj predstavljen i funkcionalnosti  stranice“ – kaže Ljiljana Uzelac, rukovodilac Odeljenja za strateško planiranje u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Osim ažuriranog pregleda statistike, aplikacija za praćenje i  izveštavanje napretka uključuje i sistem upravljanja dokumentima koji  pomaže da se kroz strateške dokumente razume proces reforme javne  uprave, izveštaje o sprovođenju reforme, pasoše indikatora, odluke o uspostavljanju koordinacionih tela, izveštaje sa sastanaka i  sveobuhvatni set linkova ka stranicama aktera i partnera koji su  uključeni u proces reforme javne uprave u Srbiji.