Vesti

Održan onlajn sastanak NALAS oficira za vezu

23. juna 2020. godine održan je onlajn sastanak NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope) oficira za vezu. Novi predsednik NALAS-a, gradonačelnik Emanuil Manolov, predsedavao je sastankom i predstavio prioritete u okviru svog mandata za 2020-2021. godinu, koje je podržala Nacionalna asocijacija opština u Republici Bugarskoj (NAMRB):

  • Socijalni i ekonomski oporavak lokalnih vlasti u jugoistočnoj Evropi nakon pandemije COVID-19;
  • Aktivno uključivanje u aktivnosti u okviru Zajedničkog predsedavanja Republike Bugarske i Republike Severne Makedonije u Berlinskom procesu;
  • Podsticanje napora za demokratizaciju i decentralizaciju lokalnih vlasti u jugoistočnoj Evropi.

NAMRB je, takođe, predstavio svoju ocenu o finansijskom uticaju krize COVID-19 na bugarske opštine. Tokom marta i aprila 2020. godine bugarske opštine su izgubile oko 40% svojih prihoda. NAMRB je preduzeo brze akcije u cilju zaštite interesa opština i lobirao za adekvatne programe bugarske vlade za prevenciju i mere ublažavanja na lokalnom nivou.

Komitet oficira za vezu diskutovao je o iskustvima asocijacija lokalnih vlasti (članica NALAS-a)  u pogledu oporavka i postepenog ukidanja vanrednih mera nakon COVID-19 pandemije.

Na sastanku je, ispred SKGO, učestvovala Aleksandra Vukmirović,  oficir za vezu u Komitetu NALAS-a i šefica Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO.

Vebsajt NALAS-a: http://www.nalas.eu/News/CLO_mtg_online