Vesti

Istraživanje i Izveštaj CEMR o uticaju COVID -19 na lokalne finansije

Evropski gradovi i regioni su pod ekstremnim finansijskim pritiskom, što je rezultat krize COVID-19 i pridruženih blokada. Iako su rashodi rasli jer  su gradovi i regioni morali da se preduzmu hitne mere, prihodi su naglo opali. Gubici se mere u milijardama. Ovo su prvi nalazi istraživanja CEMR nacionalnih asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti. Uz podatke 21 udruženja iz 17 zemalja, izveštaj pruža mnoštvo informacija o finansijskom stanju opština i regiona, sa različitim primerima ekonomskih procena i nacionalnim programima podrške.

Izveštaj opisuje kako su lokalne i regionalne vlasti morale da preduzmu hitne zdravstvene radnje, uvedu mere socijalne podrške i prilagode svoje redovne usluge novom kontekstu - često uz znatne troškove. Ti se gubici značajno razlikuju u skladu sa lokalnim sistemom finansiranja zemalja - poput toga da li lokalne samouprave prvenstveno zavise od sopstvenog oporezivanja ili izdvajanja iz nacionalnih poreza - i ekonomskog profila svake teritorije. Opštine i regioni u zavisnosti od turizma posebno su pogođeni.

Izveštaj naglašava da će nacionalna i evropska podrška biti od presudnog značaja za neke gradove i regione da mogu nastaviti da pružaju osnovne usluge. Paket za oporavak Evropske unije trebalo bi da obezbedi deo sredstava direktno na lokalnom i regionalnom nivou. Bez takve podrške, kriza COVID-19 mogla bi dovesti do trajnog pada lokalnih i regionalnih javnih investicija, kao što je došlo nakon finansijske krize 2010. godine, čak i ako mnoge evropske teritorije već trpe zbog nedovoljnih ulaganja. Nažalost, do sada je većina nacionalnih vlada pružila malu finansijsku podršku opštinama i regionima. Tamo gde takva pomoć postoji, ona nije bila dovoljna za pokrivanje njihovih gubitaka i povećanih rashoda.

SKGO je učestvovala u Istraživanju koje je bilo osnova za izradu Izveštaja sprovedene tokom maja 2020. godine.

Izveštaj CEMR