Vesti

SKGO pripremila modele akata koje skupština JLS donosi prilikom konstituisanja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave izradila je modele akata koje skupština JLS  donosi prilikom konstituisanja (i u vezi sa izbornim  nadležnostima). 

Pripremljeni modeli akata obuhvataju sve akte koje skupština opštine/grada/gradske opštine donosi na konstitutivnoj sednici, odnosno sve akte ili druge propratne materijale koji su neophodni da bi se postupak konstituisanja  skupštine zakonito sproveo (npr. izveštaji odbora, komisija, itd.), kao i akte koje donosi prilikom izbora izvršnih organa.

Obzirom da su lokalne skupštine u fazi konstituisanja novog saziva, smatramo da ovaj vid podrške može olakšati rad novog saziva skupštine, kao i da će doprineti ujednačavanju postupanja lokalnih skupština, posebno  prilikom konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa.

Napominjemo, modeli akata su pripremljeni u skladu sa dosadašnjom praksom sekretara skupština JLS, ali su prilikom izrade uzeti u obzir stavovi i praksa Upravnog suda prilikom donošenja akata o izboru (i razrešenju). U skladu  sa nadležnošću Upravnog suda da odlučuje o svim pojedinačnim aktima, sudska praksa je utvrdila stav da se radi o upravnom aktu i da se izbor i  razrešenje utvrđuje rešenjem, sa svim obaveznim elementima rešenja koje utvrđuje Zakon o opštem upravnom postupku.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Marko Tomašević, programski direktor za sistem lokalne samouprave (e-mail: marko.tomasevic@skgo.org).

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO -  faza 3“, koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske.

Modele akata možete preuzeti OVDE >>>