Vesti

Održan prvi SKGO vebinar „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 14. do 15. jula 2020. godine organizovala je dvodnevni vebinar za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“.

Ovaj vebinar predstavlja akreditovanu obuku koja je deo Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu i Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2020. godinu, koji je usvojila Vlada Republike Srbije.

Cilj ove obuke je bio da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i pripreme za efikasno i pravilno sprovođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama, čija je primena počela 1. jula 2020. godine.

Na vebinaru je učestvovalo 47 predstavnika iz 26 gradova, opština i gradskih opština, a naredna obuka na istu temu biće održana u sredu i četvrtak, 22. i 23. jula 2020. godine.

Ova aktivnost se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Ružici Aranđelović Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke elektronskim putem na ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org.