Vesti

Vlada Švajcarske sa 240.000 evra podržava unapređenje socijalne zaštite u 21 gradu i opštini u Srbiji

Uz podršku  Vlade  Švajcarske  vrednu  240.000  evra  i  doprinos  lokalnih  samouprava  u  iznosu  od  oko  73.000  evra  biće  povećani  dostupnost  i  kvalitet  usluga  socijalne  zaštite  za  više  od 1.400  građana  i  građanki  iz  ranjivih  društvenih  grupa.

Lokalne samouprave  će  samostalno  ili  u  partnerstvu  sa  centrima  za  socijalni  rad,  domovima  zdravlja  ili  drugim  lokalnim  samoupravama  realizovati  projekte  u  oblasti  pružanja  usluga  pomoći  u  kući,  savetodavnih  i socio-edukativnih  usluga,  terapijskih  usluga  koje  uključuju  senzornu  sobu,  kao  i  jedan  projekat  kojim  se  obezbeđuje  predah  smeštaj  za  osobe  sa  invaliditetom.

Više   na:   https://swisspro.org.rs/vtext/vlada-svajcarske-sa-240-000-evra-podrzava-unapredjenje-socijalne-zastite-u-21-gradu-i-opstini-u-srbiji