Vesti

Upitnik - Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021-2027.

U toku je priprema Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za naredni period 2021-2017. Tehnički sekretarijat Programa pripremio je Upitnik koji služi sagledavanju situacije u pograničnom regionu koji predstavlja područje na kojem se realizuju aktivnosti Programa.

Upitnik namenjen lokalnim samoupravama na srpskom jeziku, kao i dopis Ministarstva dostupni su za preuzimanje.

Upitnik treba popuniti i dostaviti najkasnije do 16. septembra, na adresu Tehničkog sekretarijata Programa: office@srb-bih.org

Upitnik

Dopis MEI