Vesti

Online obuke o rodnom budžetiranju u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština – Savez  gradova i opština Srbije (SKGO) u periodu od 22. septembra do 7.oktobra  2020. godine organizuje četiri jednodnevne akreditovane online obuke  (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Rodno  budžetiranje u lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u  okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji  podržava Vlada Švajcarske. 

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke „Rodno  budžetiranje u lokalnoj  samoupravi“ dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Cilj  obuke je da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi sa  planiranjem i upravljanjem javnim finansijama, predstavnici mehanizama  za rodnu ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno odgovornog  budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Termini online obuka – vebinara su sledeći:

- utorak, 22. septembar 2020. godine,  

- sreda, 23. septembar 2020. godine,

- sreda, 30. septembar 2020. godine i

- sreda, 7. oktobar 2020. godine,  sa početkom u 11:00 časova, a sve u  skladu sa dostupnom agendom. 

Potrebno  je da svaki pojedinačni zainteresovani predstavnik/ca jedinica lokalne  samouprave pošalje najkasnije do srede, 16. septembra (za vebinare 22. i  23.09.), do četvrtka, 24. septembra (za vebinar 30.09.), odnosno do  četvrtka 1. oktobra (za vebinar 7.10.), popunjeni prijavni formular na  adresu: sara.talijan@skgo.org   u elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim  podacima i izabranim terminom), pri čemu nije potreban potpis ovlašćenog  lica. 

S obzirom  na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u slučaju većeg  interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno prisustvo predstavnika  JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni.

 Za  učešće na ovoj obuci je potrebno da svaki učesnik ima računar sa  pristupom internetu i zvučnik, odnosno slušalice. Kamera nije potrebna,  jer će učesnici svoja pitanja akreditovanim ekspertima-predavačima moći  da postavljaju preko tastature. Obuke će biti realizovane korišćenjem  ZOOM platforme, a sve dodatne tehničke instrukcije u vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme, prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno  na svoju imejl adresu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Saru Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo

Opis obuke iz Sektorskog programa

PRIJAVNI FORMULAR - SKGO vebinar - Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi