Vesti

Označen početak e-obuke o dobrom upravljanju

Inicijalni skup za polaznike e-obuke o dobrom upravljanju održan je u formi vebinara u petak, 9.10.2020. godine. Treću e-obuku na ovu temu, organizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), a prijavljeno je učešće više od 160 službenika iz 50 gradova i opština u Srbiji.

Internet obuka biće realizovana od 9. oktobra do 27. novembra, a za cilj ima obezbeđenje podrške lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje principa dobrog upravljanja (efikasnost, delotvornost, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, participacija, jednakost i nediskriminacija) u svakodnevnoj praksi.

Obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, tako da će polaznici koji uspešno završe obuku dobiti sertifikate. 

SKGO e-obuku organizuje u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.