Vesti

Završen drugi vebinar na temu međunarodne saradnje gradova i opština

Druga akreditovana onlajn obuka na temu „Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja“, održana je 29. i 30. oktobra 2020. Cilj ove serije vebinara je osposobljavanje učesnika za postupak uspostavljanja i razvoja međunarodne saradnje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i dobrim praksama u zemlji i inostranstvu u ovoj oblasti.

Obuka je namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji će nakon završetka akreditovanog programa polagati test znanja i dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.