Vesti

Vebinari „Razvoj, sprovođenje i praćenje mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave organizuje vebinare „Razvoj, sprovođenje i praćenje mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou“. Vebinari se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih.

Cilj vebinara je jačanje kapaciteta zaposlenih u JLS u primeni principa dobre uprave u radu lokalne samouprave u oblasti prava nacionalnih manjina, sa posebnim osvrtom na Romsku nacionalnu manjinu u skladu sa prioritetima nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, kao i obavezama koje proističu iz primene Poglavlja 23.

Datumi održavanja dvodnevnog vebinara su u sledećim terminima:

Rok za prijavu je do 13. novembra 2020. godine.

Rok za prijavu je do 24. novembra 2020. godine.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija.

AGENDA.pdf

Uputstvo za polaznike vebinara .pdf