Vesti

Istraživanje za procenu efekata primene CBC programa 2014-2020

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije poziva lokalne vlasti koje učestvuju u programima prekogranične saradnje Srbija- Crna Gora, Srbija - Bosna i Hercegovina, Srbija- Severna Makedonija, da učestvuju u srednjoročnoj evaluaciji saradnje između korisnika IPA II. 

Naime, u okviru srednjoročne evaluacije programa prekogranične saradnje između korisnika IPA II, sprovodi se istraživanje radi procene efekata primene programa prekogranične saradnje IPA II u periodu 2014. i 2019. Cilj istraživanja je davanje preporuka za poboljšanje učinka i za podršku pripremi budućih programa prekogranične saradnje za IPA III u sledećem višegodišnjem okviru finansiranja. 

U tom smislu, razvijen je Upitnik za lokalne vlasti za prikupljanje informacija o relevantnosti programa prekogranične saradnje za potrebe lokalnog stanovništva, glavnim pozitivnim efektima za pogranični region, kao i preporuke za poboljšanje dizajna, primene i upravljanja programima prekogranične saradnje . 

Upitnik se odnosi samo na lokalne samourpave koje pripadaju programskom području programa između država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u regionu (programi prekogranične saradnje Srbija- Crna Gora, Srbija - Bosna i Hercegovina, Srbija- Severna Makedonija). 

U nastavku je link ka Upitniku za lokalne vlasti na srpskom jeziku  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey3Serbian

Rok za popunjavanje upitnika je do 14. decembra.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Assya Pavlova (Assya.Pavlova@ecorys.com).