Vesti

Delegacija SKGO na sastanku sa ministarkom Marijom Obradović

Delegacija SKGO na čelu sa Antoniom Ratkovićem, predsednikom SKGO i gradonačelnikom Sombora održala je 30. novembra sastanak sa gospođom Marijom Obradović, ministarkom državne uprave i lokalne samouprave.

Ministarka Obradović ovom prilikom najavila je nastavak saradnje sa Stalnom konferencijom gradova i opština, organizacijom koja okuplja lokalne samouprave u Srbiji.

„Potrebno je da omogućimo i potpuno sprovedemo E-upravu, da ubrzamo reformu platnog sistema i da radimo na promeni mentaliteta koji će omogućiti karijerno napredovanje i poboljšanje kapaciteta zaposlenih u javnoj upravi. Radićemo na uspostavljanju mehanizama koji čuvaju institucionalno pamćenje i podižu efikasnost i učinak rukovodilaca i zaposlenih u lokalnoj samoupravi“, izjavila je Obradović.

Predstavnici SKGO istakli su izuzetno dobru saradnju MDULS i SKGO i uverenje da će u narednom periodu ta saradnja biti još bolja. Za SKGO je izuzetno važan proces pripreme i buduće implementacije Programa za reformu lokalne samouprave, na kome zajednički rade MDULS i SKGO, koji treba da postavi pravac reforme sistema lokalne samouprave u narednoj dekadi. Predstavnici SKGO ukazali su na poseban značaj daljeg jačanja kapaciteta lokalne uprave, njene profesionalizacije i razvoja službeničkog sistema.  

U razgovoru je istaknut i veliki broj usluga koje pruža SKGO svojim članicama kao što su programi obuka koji se sprovode, uključujući i akreditovane programe koji SKGO organizuje u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu. Ukazano je i da SKGO kao udruženje lokalnih vlasti organizuje različite oblike aktivne saradnje sa svojim članicama, kao što su 27 stručnih mreža koje okupljaju profesionalce iz različitih oblasti nadležnosti lokalne samouprave i predstavljaju  veoma značajan resurs za protok informacija, znanja i dobre prakse u primeni nadležnosti na lokalnom nivou.

Predsednik SKGO Antonio Ratković, gradonačelnik Sombora, posebno je istakao „da se lokalne samouprave oslanjaju u značajnoj meri na podršku od SKGO i da sve one imaju priliku da je iskoriste za unapređenje svog rada“ .

Delegacija SKGO upoznala je gospođu Obradović i sa saradnjom koju ostvaruje sa donatorima koji su aktivni u Srbiji u cilju realizacije projekata koji podržavaju podizanje kapaciteta lokalne samouprave, kao i sa aktivnostima organizacije u sklopu međunarodnih foruma koji okupljaju lokalne samouprave iz Evrope, kao što su Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, Zajednički konsultativni odbor sa Komitetom regiona Evropske unije i Savez opština i regiona Evrope (CEMR).

 Generalni sekretar Đorđe Staničić je u razgovoru sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave i njenim saradnicima, naglasio da je SKGO kao nacionalna asocijacija lokalnih vlasti upoznata sa izazovima i potencijalima za dalji razvoj lokalne samouprave i da želi da bude najbliži partner i podrška MDULS u tom procesu.