Vesti

Sednica Odbora za sistemska pitanja i upravu održana u Vrnjačkoj Banji

Druga sednica Odbora za sistemska pitanja i upravu održana je 2. juna 2021. godine, u Vrnjačkoj Banji. Na skupu je učestvovalo 15 članova Odbora.

Na dnevnom redu našle su se aktuelne teme koje se tiču nove Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021-2030, kao i Predloga programa reforme sistema lokalne samouprave, novi zakonski propisi: Zakon o registru administrativnih postupaka, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kao i izmene i dopune Zakona o zaposlenima u AP i JLS.

Članovima Odbora predstavljen je i Nacrt strateškog plana SKGO za naredni četvorogodišnji period, a predstavljeni su i modeli akata koje je Stručna služba SKGO, u prethodnom periodu, pripremila za potrebe članstva: modeli akata za usvajanje i primenu Etičkog kodeksa funkcionera u lokalnim samoupravama, kao i model odluke o objavljivanju opštih i drugih pravnih akata.