Vesti

Održan prvi sastanak Partnerskog foruma u Baču

Posetom opštini Bač 15. juna 2021. godine održan je prvi sastanak Partnerskog foruma posvećenog unapređenju razvojne politike opštine Bač. Sve aktivnosti bi trebalo da rezultiraju izradom plana razvoja opštine Bač, koji bi sadržao prioritete i ciljeve lokalnog razvoja, uz učešće građana, poslovne zajednice i civilnog sektora. Uz domaćina, dr Stevu Panića, predsednika opštine Bač, učesnicima skupa obratili su se Fedor Rosoha, ambasador Slovačke u RS, Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP u Srbiji, Sanja Mešanović, v.d. zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO. 

Ambasador Rosoha je istakao da se podrška Slovačke Srbiji ne ogleda samo u finansijskom aspektu, već i u vidu razmene znanja i iskustva u procesu reforme javne uprave. "Svi projekti finansirani od strane Vlade Slovačke Republike ne bi mogli biti realizovani bez pomoći i predusretljivosti srpskih lokalnih samouprava", rekao je Rosoha.

Fransin Pikap je okarakterisala Bač kao grad predivne i bogate istorije i raznovrsnog kulturnog nasleđa, ali i velikih investicija u budućnost, posebno u oblasti održive "zelene" energije. "Vrlo je značajno da gradovi i opštine definišu svoje probleme i apostrofiraju prioritete. Kroz izradu planova razvoja, uz učešće svih relevantnih činilaca - građana, civilnog sektora, poslovne zajednice, biće izgrađena bolja budućnost za sve ljude koji ovde žive", istakla je Pikap.

Đorđe Staničić je naveo da je nedavno usvojena Strategija reforme javne uprave značajan dokument za ovu oblast, a da je pripremljen i Program reforme lokalne samouprave, koji je SKGO izradila u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i čije se usvajanje očekuje na Vladi. "Čim Program bude usvojen krećemo u realizaciju zacrtanih ciljeva, posebno onih koje se odnose na Povelju o lokalnoj samoupravi. Upravo izrada gradskih i opštinskih planova razvoja treba da bude zasnovana na jasno određenim nadležnostima, uz transparentno postupanje i punu transparentnost svih uključenih u ovaj proces", zaključio je Staničić.

Sanja Mešanović je istakla da je u skladu sa poštovanjem Zakona o planskom sistemu, najvažnije povezivanje prioriteta gradova i opština sa budžetiranjem. "Planovi razvoja i prioriteti JLS ne treba da budu samo puke liste želja, već vođeni održivim i sprovodivim ciljevima potkrepljenim odgovarajućim budžetom", rekla je Mešanović.

Ova aktivnost deo je projekta “JAVNE I PRIVATNE FINANSIJE ZA RAZVOJ –  OBEZEBEĐIVANjE ODRŽIVIH LOKALNIH ZAJEDNICA UNAPREĐIVANJEM PLANIRANjA  LOKALNOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI”. Reč je o drugoj fazi programa lokalnog razvoja u Srbiji koji se bavi primenom koordinacije javnih  politika u JLS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, a koji se finansira iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći  (SlovakAid), a sprovodi posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), pri čemu je Stalna konferencija gradova i opština implementacioni partner za predmetno pilotiranje.

Ciljne grupe su zaposleni u JLS koji su zaduženi za lokalni razvoj, kao i predstavnici civilnog društva, privatnog sektora i šire lokalne zajednice. Krajnji korisnici su deset JLS, kao i njihovi građani koji će imati koristi od unapređenog planiranja i usluga koje pružaju lokalne samouprave.

U okviru prve komponente projekta, 5 JLS (Prokuplje, Blace, Tutin, Nova Varoš i Bač) su podržane u izradi Planova razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, a takođe i  u jačanju kapaciteta kroz procenu svoje interne organizacije i povećanja znanja o pripremi i sprovođenju projekata po EU procedurama.

U okviru druge komponente, 5 JLS koje su podržane u prethodnoj fazi (Sjenica, Kuršumilija, Petrovac na Mlavi, Mali Zvornik i Bački Petrovac) podržane su u izradi svojih srednjoročnih planova u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i Uredbom o srednjoročnom planiranju kao i u jačanju kapaciteta kroz akreditovane obuke.