Vesti

Održan panel o upravljanju imovinom na lokalnom nivou u okviru Programa Exchange 5

Panel o upravljanju imovinom na lokalnom nivou u okviru Programa Exchange 5 održan je 17. juna 2021. godine. Program finansira Evropska unija, a sprovode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Ministarstvo finansija (MFIN) - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Panel je organizovan u proširenom formatu 4. sastanka programske radne grupe za upravljanje imovinom, uz onlajn učešće predstavnika lokalnih samouprava i drugih zainteresovanih strana. Teme Panela obuhvatale su predstavljanje nacrta Priručnika za upravljanje imovinom JLS i modela Pravilnika o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini JLS, kao i primere dobre prakse u ovoj oblasti razvijene u okviru grant šeme Programa Exchange 5. Učesnicima skupa predočeni su i glavni zbirni rezultati ostvareni kroz podršku JLS za upravljanje imovinom u okviru Programa.

Nataša Radulović, rukovodilac Grupe za praćenje i sprovođenje projekata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je izjavila da je ovo ministarstvo korisnik Programa Exchange 5 u smislu indirektnog upravljanja i da ima veliku ulogu u praćenju njegove realizacije.

„Podrška Programa u oblasti upravljanja imovinom je veoma značajna jer je usmerena na podizanje finansijskih kapaciteta lokalnih samouprava, a samim tim i na konkurentnost domaće privrede. U tom smislu, značajna je podrška koju je Program u proteklih nekoliko godina dao procesu popisa i registracije javne imovine, procesu formiranja održivih jedinica za upravljanje imovinom u jedinicama lokalne samouprave, unapređenju baze podataka za vođenje evidencije nepokretnosti, geodetskim snimanjima nadzemnih i podzemnih struktura, objekata i mreža, kao i izradi elaborata za etažiranje i pripremu katastarskih i topografskih planova i izračunavanje vrednosti nepokretnosti“, istakla je Radulović.

Saša Novaković, iz Sektora za imovinsko-pravne poslove Ministarstva finansija je naglasio da je Zakon o javnoj svojini na snagu stupio pre 10 godina i osvrnuo se na rezultate  njegove primene s obzirom na sistemske promene koje su uvedene propisivanjem svojinskih prava lokalne samouprave.

„Stalna konferencija gradova i opština je prepoznala važnost ovog Zakona i pomogla je lokalnoj samoupravi puno u primeni i upisa imovine u javnu evidenciju“, rekao je Novaković. On je izrazio nadu da se ove godine neće produžavati rok za uknjižbu imovine lokalne samouprave što bi značilo da su gradovi i opštine dosta uradile po pitanju uknjižbe.         

Milena Radomirović, menadžerka Programa Exchange 5 iz SKGO predstavila je posebno prvu komponentu Programa i istakla da je realizovan u saradnji brojnih nacionalnih i lokalnih institucija.   

„Korisnici na lokalnom nivou su se veoma dobro snašli u ovom novom modalitetu indirektnog upravljanja sredstvima Evropske unije. Program je u prvoj komponenti direktno radio sa 48 lokalnih samouprava kroz grant šemu, u okviru 20 paketa podrške 20 lokalnih samouprava dobilo je ekspertsku podršku za upravljanje imovinom, a imali smo i aktivnosti koje su obuhvatale sve lokalne samouprave u smislu izgradnje kapaciteta“, izjavila je Radomirović. Ona je dodala da je SKGO nastojala da isprati i sve strateške pravce javne politike koje je država vodila i da pruži doprinos izmenama i dopunama Zakona i javnoj svojini i proširivanju obuhvata nepokretnosti koje se upisuju po službenoj dužnosti.

Marko Tešić, savetnik za javnu svojinu u SKGO je naglasio da je tokom trajanja Programa izrađeno nekoliko modela lokalnih odluka, na prvom mestu Model odluke o pribavljanju, upravljanju, raspolaganju i korišćenju imovine u svojini lokalne samouprave, zatim Model odluke o građevinskom zemljištu, kao i Model Pravilnika o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini.

Tokom panela, ekspertkinje na Programu Dragana Marković i Tatijana Pavlović Križanić i programski tim, predstavili su neke od pripremljenih materijala i postignuća u okviru Programa u domenu upravljanja imovinom.

Kada je reč o  Modelu Pravilnika o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini, ukazano je pored ostalog, na značaj ovog akta za unapređenje koordinacije rada različitih nadležnih službi JLS, ali i organizacija čiji je JLS osnivač i JKP, u obavljanju imovinsko-pravnih, finansijskih i drugih vidova poslovanja usmerenih na upravljanje imovinom. Objašnjeno je da ovaj akt nije obavezan za JLS, ali je svim gradovima i opštinama snažno preporučeno usvajanje Pravilnika po predloženom modelu i ukazano na pozitivna iskustva JLS koje su u okviru paketa podrške usvojile ovaj akt prilagođavajući ga svojim potrebama i organizacionoj strukturi.

Nacrt Priručnika za upravljanje imovinom JLS predstavljen je kao materijal koji sumira iskustva stečena kroz sprovođenje četvrte i pete faze Programa Exchange u domenu upravljanja imovinom, sadrži presek stanja, metodološke instrukcije za bolje sprovođenje pojedinih faza procesa na lokalnom nivou, ali i preporuke kako za JLS, tako i za donosioce odluka na centralnom nivou.

Svi učesnici panela bili su pozvani da postave pitanja, što su predstavnici nekih JLS i iskoristili, te su u toku panela pruženi odgovori u pogledu obaveznosti vođenja elektronske evidencije nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti sa posebnim osvrtom na sistemski način uređivanja ovog pitanja na nivou čitave lokalne samouprave.  Učesnik panela iz jedne od opština postavio je pitanje koje se odnosi na obavezu RGZ da dostavi podatke o imovini u excel formatu, dok se drugi učesnik interesovao za rešavanje konkretnih imovinsko-pravnih problema u oblasti utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta. Generalno gledano učesnici panela su koristeći opciju chat u okviru zoom platforme pozitivno ocenile napore Programskog tima Exchange 5 i SKGO-a u domenu izrade lokalnih akata, a pre svega Pravilnika o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini.

Rad u okviru Programa i neke od sprovedenih dobrih praksi koje mogu biti korisne svim JLS, ilustrovane su kroz primere 8 projekata sprovedenih u okviru programske grant šeme za upravljanje imovinom.

Na Panelu su pored predstavnika lokalnih samouprava, zatim MDULS, MFIN i SKGO, prisustvovali i predstavnici Ministarstva za evropske integracije i Državne revizorske institucije.