Vesti

Održan Drugi deo 40. Plenarnog zasedanja Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti

Kongres je održao drugi deo svoje 40. sednice od 15. do 17. juna 2021. godine na daljinu, zbog trenutne zdravstvene krize COVID-19.

Lendert VERBEK, predsednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti se obratio učesnicima na početku zasedanja i ponovio ključne delove svog obraćanja na zasedanju Komiteta ministara Saveta Evrope u maju 2021. godine: “Kriza koju prolazimo već više od godinu dana pojačala je socijalne, ekonomske i političke izazove i podele unutar naših zajednica i društva u celini. Dalje je oslabilo poverenje građana u demokratske procese, a u nekim zemljama je pandemija dovela u pitanje demokratske vrednosti i ljudska prava. Kriza je više nego ikad potvrdila potrebu za snažnim i kredibilnim vladama na svim nivoima. Kao lokalni i regionalni izabrani predstavnici, najbliži smo građanima i naša uloga je ključna u efikasnom odgovoru na krizu. Tako će biti i u postkriznom oporavku. Ovu osnovnu demokratiju treba ojačati.” Zasedanje je rezultiralo usvajanjem važnih odluka za budućnost Saveta Evrope u celini, a uloga Kongresa istaknuta je kao jedinstvenog igrača u njenoj institucionalnoj arhitekturi.

Generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić, gradonačelnik Budimpešte Gergeli Karacsoni, gradonačelnik Praga Zdenek Hrib kao i Suren Papikian, vršilac dužnosti ministra za teritorijalnu upravu i infrastrukturu Jermenije i Valentina Varbeva, zamenik ministra, Ministarstvo regionalnog razvoja i Javni radovi Bugarske obratili su se učesnicima sesije.

“Jake zajednice su raznolike zajednice u kojima je svaki pojedinac dobrodošao da doprinese u duhu sigurnosti, dostojanstva i jednakosti. Dakle, vaša uloga, vaš izveštaj i vaš širi rad na ovom polju su od vitalne važnosti. Kao što kažu ciljevi održivog razvoja UN-a - ne ostavljajte nikoga iza sebe. Ljudska prava, demokratija i vladavina zakona treba da puste korene u našim zajednicama i da odatle postanu visoki. Vaša uloga u njihovom negovanju ostaje neprocenjiva.” naglasila je u svom obraćanju Marija Pejčinović Burić.

Kongres je usvojio u plenumu rezoluciju o verifikaciji mandata novih članova Kongresa.

Takođe, usvojene su rezolucija I preporuka o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti u zaštiti LGBTI osoba u kontekstu rastućeg anti-LGBTI govora mržnje i diskriminacije i rezoluciju I preporuku o ulozi lokalnih i regionalnih u odnosu na situaciju u Poljskoj. Osuđujući isključenje i mržnju koju LGBTI osobe trpe u nekoliko evropskih zemalja i kršenje njihovih prava, Kongres poziva lokalne i regionalne vlasti da preduzmu mere protiv takvog ponašanja kroz lokalne mere i programe i podstiče države da pokrenu nacionalne planove u ovoj oblasti koji pojačavaju mere protiv diskriminacije i ljudskih prava, uključujući LGBTI osobe.

U okviru svojih aktivnosti praćenja u vezi sa poštovanjem Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, Kongres je usvojio izveštaje o monitoringu stanja lokalne demokratije I primene EPLS u Jermeniji, Azerbejdžanu i Bugarskoj.

S tim u vezi, Kongres je takođe razmatrao „Ponavljajuća pitanja zasnovana na procenama koje proizilaze iz praćenja Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i misija za posmatranje izbora Kongresa (referentni period 2017-2020)“ i tim povodom usvojio rezoluciju i preporuku. Predsednik Kongresa Leendert Verbeek istakao je ključne perzistirajuće probleme: neadekvatnost finansijskih sredstava, nedostatak konsultacija sa lokalnom upravom i nepostojanje direktne primenljivosti Povelje u domaćim pravnim sistemima.

Pored toga, Kongres je razmatrao tematske izveštaje na temu „Teritorijalna solidarnost: uloga regiona“ (usvojena rezolucija I preporuka), „Kultura bez granica: Upravljanje kulturnim nasleđem za lokalni i regionalni razvoj“ (usvojene rezolucija i preporuka) i „Održavanje referenduma na lokalnom nivou “ (usvojene rezolucija I preporuka).

Gradovima, opštinama i regionima Evrope potrebna su pojačana politička i budžetska ovlašćenja kako bi se sprečila neefikasna prisilna recentralizacjia koja se desila u vreme krize, bio je glavni zaključak debata o uticajima pandemije COVID 19 koju su održali Veće lokalnih vlasti i Veće regiona.

Članovi Kongresa razmenili su mišljenja sa gradonačelnikom Budimpešte Gergelijem Karacsonijem, koji je naglasio principe decentralizacije i supsidijarnosti i značaj saradnje između centralnih i lokalnih vlasti za promociju demokratskih vrednosti i jačanje lokalne uprave.

Delegaciju R.Srbije su na drugom delu zasedanja predstavljali sledeći delegati:

  • članovi Veća lokalnih vlasti: Jelena Trifunović, šef Delegacije, odbornica opštine Svrljig, Robert Fejstamer, predsednik opštine Kanjiža, Antonio Ratković, gradonačelnik Sombora, Sanja Tucaković, član veća grada Kragujevac i
  • članovi Veća regiona: Aleksandra Maletić, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine, Dušica Davidović, zamenica gradonačelnice Niša i Nemanja Joksimović, odbornik grada Beograd.

Gospođa Maletić, kao potpredsednica Veća regiona, bila je izvestilac o verifikaciji novih mandata članova Kongresa, a takođe je predsedavala delimično sednicom Veća regiona. Dušica Davidović je, u okviru debate na temu uloge lokalnih i regionalnih vlasti u zaštiti LGBTI osoba, uputila komentar na deo Izveštaja u kojem se pominje lokalni nivo Republike Srbije i informisala učesnika o nizu aktivnosti koje je Srbija preduzela u prethodnom periodu u vezi poboljšanja zaštite I sprovođenja LGBTI prava.


Privremeni izveštaj o drugom delu 40. Plenarnog zasedanja nalazi se na linku

1680a2df22 (coe.int)

Usvojeni dokumenti drugog dela 40. Plenarnog zasedanja nalaze se na linku

40th Session - Second Part - Documents (coe.int)