Vesti

Održan sastanak Političkog komiteta CEMR

Lokalni lideri Evrope sastali su se u petak, 18. juna kako bi izvršili pregled aktivnosti CEMR-a i orijentisali njegov politički rad.

Najviše telo CEMR-a za donošenje odluka razgovaralo je o akcijama u vezi s migracijama i integracijama i usvojilo stavove o ruralnom razvoju i 8. akcionom planu Evropske komisije o životnoj sredini. Izabrani zvaničnici su takođe razgovarali o evoluciji ljudskih prava, rodnoj ravnopravnosti i lokalnoj demokratiji u Evropi, što je kulminiralo usvajanjem deklaracije u znak podrške opštinama koje potpisuju Povelju o ravnopravnosti, bez obzira na nacionalnu situaciju.

Lideri su takođe razgovarali o učešću CEMR-a na Konferenciji o budućnosti Evrope - velikom događaju koji raspravlja o tome kako reformisati Evropsku uniju - u saradnji sa Međunarodnim Evropskim pokretom (EMI). To bi naročito uključivalo organizaciju dijaloga sa lokalnim građanima, sa nekoliko članova CEMR-a koji su izrazili interes za organizaciju takvih događaja.

Sledeći sastanak Odbora za politiku planiran je za januar 2022. godine.

Sastanak je započeo dvema istovremenim raspravama, jednoj o uticaju COVID-19 na lokalne kulturne aktivnosti, a drugoj o dugoročnoj viziji ruralnog razvoja.

Uticaj COVID-19 na lokalne kulturne aktivnosti 

Lokalni lideri i stručnjaci za kulturnu politiku razgovarali su o stanju kulturnog sektora, koje je opustošila pandemija COVID-19. Catherine Magnant, zamenica direktora u Generalnom direktoratu Evropske komisije za obrazovanje, omladinu, sport i kulturu, pružila je pregled sektora i mera podrške EU. Kulturni sektor čini 4% BDP-a EU i zapošljava 8 miliona ljudi, ali mnoge institucije su zabeležile pad prihoda zbog pada broja posetilaca. U bioskopima, muzejima i muzičkim prostorima zabeležen je gubitak od 70-80%. "Ovo je lična tragedija za umetnike i problem za ekonomiju, u vreme pandemije u kojoj je kultura suštinska za naše mentalno zdravlje i blagostanje", rekao je Magnant. „Dakle, veoma je važno da pokušamo da pomognemo ovom sektoru da se oporavi.“ EU je preduzela niz mera za podršku industriji. Ugovori o radu sada bi mogli biti fleksibilni. Finansiranje se obezbeđuje programom Kreativna Evropa pojačanim za 60% (koji sada vredi 2,44 milijarde evra za period 2021-2027), a finansiranje kulture takođe se obezbeđuje u okviru drugih programa EU. Moderator sesije Flo Clucas (savetnik za Cheltenham, Ujedinjeno Kraljevstvo) i svi učesnici složili su se da sektor kulture predstavlja više od samo ekonomske industrije, već je i način da se maksimalno iskoristi nasleđe svake teritorije i da se ljudi okupe u vreme kada je pandemija naglo izolovala ljude.

Dugoročna vizija ruralnog razvoja 

Uoči objavljivanja dugoročne vizije Evropske komisije za ruralna područja, lokalni i regionalni lideri razgovarali su o uticaju COVID-19 na ruralna i udaljena područja. Iako su seoska područja u početku bila pošteđena tokom pandemije, često su bila manje spremna da se izbore sa bolešću zbog uporednog nedostatka infrastrukture i zdravstvenih usluga. Istovremeno, brza digitalizacija svakodnevnog života može ponuditi nove mogućnosti selu. Gradonačelnica opštine Sala iz Švedske Carola Gunnarsson opisala je kako su kriza COVID i rad na daljinu promenili situaciju u ruralnim oblastima u Švedskoj. Mnogi ljudi su se iselili iz glavnog grada Stokholma, što je novi trend zahvaljujući radu na daljinu. Ljudi se sele na selo zbog nižih troškova života, kontakta sa prirodom i većeg kvaliteta života. Ovo daje nove mogućnosti za revitalizaciju ruralnih područja iskorišćavanjem njihove imovine. Gradonačelnik Sorije i potpredsednik CEMR-a Carlos Martinez Minguez naglasio je važnost pružanja jednakih mogućnosti i jednakog pristupa javnim uslugama, posebno kroz javne investicije. Evropski plan oporavka i otpornosti predstavlja priliku koja se ne sme propustiti, jer je nedostatak akcije u ovoj oblasti doveo do javnog otuđenja u obliku porasta evroskepticizma. Predložio je da se pređe na novi model upravljanja u kojem lokalne i regionalne vlade preuzimaju više odgovornosti za ove politike i imaju veći uticaj među nacionalnim i međunarodnim akterima. Mnogi članovi Političkog komiteta pridružili su se raspravi kako bi podelili slične izazove, kao i osvetlili specifičnosti ruralnih područja i urbano-ruralnih veza u svakoj zemlji. Većina intervencija spominjala je pristup kvalitetnim širokopojasnim mogućnostima i mogućnostima mobilnosti kao ključna pitanja, ukazujući i na glavnu ulogu nacionalnih i evropskih mreža brzih puteva i vozova u oblikovanju teritorija. Ova pitanja biće u središtu sesije koju CEMR organizuje tokom Evropske nedelje gradova i regiona.

 CEMR vizija za ruralna područja se nalazi na linku CEMR_Long_term_vision_for_rural_areas_EN.pdf (ccre.org)