Vesti

Predstavljanje aplikacija "Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama" i "Kalkulator socijalnih davanja"

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu i Stalnom konferencijom gradova i opština organizuje konsultativne onlajn radionice dve nove aplikacije i to: Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama i Kalkulator socijalnih davanja.

Radionice su namenjene predstavnicima jedinica lokalne samouprave koji su angažovani u oblasti socijalne zaštite i predstavnicima centara za socijalni rad da prisustvuju predstojećim onlajn  skupovima na kojima će aplikacije biti detaljnije predstavljane, a u cilju dobijanja povratnih informacija za njihovo eventualno unapređenje.

Veb aplikacija Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama predstavlja bazu odluka JLS u oblasti socijalne zaštite, uz predstavljanje socijalnih davanja razvrstanih prema funkciji i prema vrsti, pružajući informacije o vrstama materijalne podrške (novčanim davanjima i davanjima u naturi) na koje građani(ke) imaju prava u skladu sa odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite u opštinama/gradovima u kojima žive, dok aplikacija Kalkulator socijalnih davanja ima za cilj da građanima(kama), uzimajući u obzir specifičnosti njihovog domaćinstva, pruži procenu iznosa novčane socijalne pomoći (pravo definisano Zakonom o socijalnoj zaštiti) i iznosa dečijeg dodatka (pravo definisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom).

Zainteresovani se mogu opredeliti za jedan od termina.

Pozivno pismo_.pdf

Dnevni red_vebinari.pdf