Vesti

Brendiranje opštine Kladovo

U okviru aktivnosti koje se odnose na unapređenje poslovne klima na lokalnom nivou, opština Kladovo je u okviru projekta „Podrška LS u Srbiji na putu ka EU – Druga Faza“, koji finansira Vlada Švedske dobila podršku za osnivanje poslovnog saveta i pripremu predloga mera u cilju unapređenja poslovne klime Kladova.

Sednica Poslovnog saveta održana 30. juna 2021, a teme su bile plan rada Saveta u četiri pravca:

  • Smanjivanje jaza ponude i potražnje na tržištu rada i unapređenje kvaliteta postojeće radne snage
  • Unapređenje turističkih potencijala i povećanje vidljivosti opštine Kladovo
  • Razvoj poljoprivrede i podsticanje među sektorske saradnje
  • Razvoj ekonomske infrastrukture

Članovi Saveta su imali prilike da zajedno sa rukovodstvom OU prodiskutuju o budućim koracima rada Saveta, kao i eventualnim poteškoćama u realizaciji pojedinih aktivnosti.

Opština Kladovo kroz isti projekat dobija i podršku u procesu brendiranja. Kako građani, privreda, predstavnici uprave, regionalne razvojne agencije vide Kladovo, a kakvo bi Kladovo želeli, šta nude turistima, a šta potencijalnim novim stanovnicima, bila su pitanja o kojima se diskutovalo u fokus grupama 29. i 30. juna 2021. godine, a sve  u cilju definisanja budućeg brenda opštine. Među zajednicom preovladava mišljenje da je život u opštini miran, prijateljski i čist, ali da je potrebno razviti još dodatnih sadržaja koji bi privukli turiste da ostanu duže. Kulturni I istorijski turizam, kao i gastroturizam su ocenjeni kao veoma značajni u razvoju turističkog proizvoda.