Vesti

Održane onlajn radionice za zaposlene na poslovima EU integracija u LS

Stalna konferencija gradova i opština 5. i 13. jula 2021. godine, organizovala je radionice za zaposlene na poslovima EU integracija. Radionice su održali Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za EU integracije i međunarodnu saradnju i Dragan Vujčić, ekspert za međunarodnu saradnju. Ova aktivnost usmerena je na zainteresovane službenike u pojedinačnim organizacionim jedinicama unutar opštinske/gradske uprave, tako i na podsticanje ustanovljenja zaposlenih na poslovima evropskih integracija u gradovima i opštinama kao institucionalnog mehanizma i kontakt tačke za evropske teme od interesa za LS. Na taj način SKGO pruža podršku lokalnoj samoupravi da se bolje pripremi i upozna sa evropskim standardima, ali i da se poveća upotreba dostupnih fondova i programa EU, kao i da se unapredi znanje o delovanju evropskih institucija i organizacija i evropskih lokalnih vlasti, a u cilju jačanja kapaciteta kroz razmenu informacija i najboljih praksi.

Na radionicama je predstavljen Priručnik za zaposlene na poslovima EU integracija u jedinicama lokalnih samouprava, politika proširenja, uticaj EU integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji, EU fondovi i dr. Posebno interesovanje učesnici su iskazali za novoformiramu Mrežu zaposlenih na poslovima Evropskih integracija. Radionicama je prisustvovalo preko 40 učesnika.

Ova aktivnost realizovana je u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“ koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi SКGO.

Priručnik možete preuzeti putem linka: http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/160/750/852/1607508520_Priru%C4%8Dnik%20za%20EU%20zaposlenike%2007122020%20-%20fin.pdf

Sve informacije u vezi Mreže zaposlenih na poslovima evropskih integracija kao i formular za prijavu, možete naći na linku http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2704/osnovana-mreza-zaposlenih-na-poslovima-evropskih-integracija