Vesti

Konstituisan Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije

Konstitutivna sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne konferencije gradova i opština održana je u Beogradu, 26. maja 2022. godine, u hibridnoj formi. Sednicom je predsedavao gospodin Dušan Ilinčić, predsednik opštine Koceljeva i predsednik Odbora.

Na samom sastanka, Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara za zastupanje, pozdravio je prisutne i istakao značaj rada članova svih SKGO Odbora i pozvao ih da aktivno učestvuju u ovom telu kroz konstruktivne predloge i inicijative.

U formalnom delu konstituisanja Odbora, jednoglasno je usvojen dnevni red i Poslovnik o radu Odbora i za zamenika predsednika Odbora izabran je grad Kraljevo.  

Tokom radnog dela sednice, gospođa Mirjana Todorović, šefica Odseka za upravljanje otpadom ispred Ministarstva zaštite životne sredine predstavila je ključne aktivnosti Akcionog plana Programa za upravljanje otpadom za period 2022-2024. Gospođa Todorović istakla je važnost podizanja kapaciteta zaposlenih kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou koji se bave pitanjima zaštite životne sredine, kako bi se dostigli svi planirani ciljevi u ovoj oblasti.

Na kraju sednice, predstavljeni su ključni rezultati rada Odbora u prethodnom mandatu, zajedno sa strateškim pravcima delovanja SKGO u oblasti životne sredine i vanrednih situacija.

Članovi Odbora su u delu diskusije naglasili važnost pripreme planova adaptacije na izmenjene klimatske uslove, unapređenja saradnje međusektorskih odeljenja na lokalnom nivou, međuopštinske saradnje i osnivanja zelenih saveta kao vid rešenja za nedostatak ljudskih kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine.