Vesti

Održani info seminari za konkurs "Ekoopština" za najbolje prakse o životnoj sredini u Srbiji

Konkurs „Ekoopština“, koju organizuje Ambasada Francuske u Beogradu, otvoren je 10. maja 2022., a lokalne samouprave svoje projekte mogu da podnesu do 30. juna 2022. godine. Shodno krovnom  Sporazumu o saradnji sa Ambasadom Francuske, Stalna konferencija gradova i opština je glavni partner u sprovođenju konkursa Ekoopština u Srbiji, te je svoje iskustvo posebno stavila na raspolaganje tokom ovog projekta učešćem svojih stručnjaka u tematskim žirijima.

Konkurs je zamišljen tako da podstiče razmenu dobrih praksi između Srbije i Francuske, a gradovi i opštine u Srbiji mogu se prijaviti u četiri kategorije - održivo upravljanje vodom i otpadom, energetska efikasnost i pametni gradovi. Osam najboljih lokalnih samouprava biće nagrađeno na svečanom skupu u oktobru 2022. godine.

Tim povodom, u prethodnih mesec dana održano je četiri info seminara u Beogradu i Novom Sadu na teme: Održivo upravljanje otpadom - od informacije do infrastrukture, Održivo upravljanje vodom - od otpadnih voda do stvaranja vrednosti, Poboljšanje energetske efikasnosti u javnim zgradama i Pametni gradovi i održivi razvoj - inteligentna rasveta.

Cilj konkursa je stvaranje platforme za razmenu znanja i iskustava između lokalnih samouprava, nevladinog sektora, državnih institucija i kompanija koje se bave održivim razvojem gradova.

Pozivamo gradove i opštine da se prijave na konlurs putem linka: https://ekoopstina.rs/.